Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Project 'Ondersteuningsaanbod bij scheidingen' afgerond

11 okt 2016 15:16 | AKMI

Het onderzoek naar het ondersteuningsaanbod bij scheidingen is afgerond. Maandag 24 oktober wordt de rapportage van het onderzoek ‘ondersteuningsaanbod bij scheidingen’ gepresenteerd in een interactieve bijeenkomst in Santpoort Noord.

Presentatie van onderzoeksresultaten op 24 oktober

Door het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd is in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ondersteuningsaanbod bij scheidingen voor gezinnen in de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. Het huidige en gewenste hulpaanbod en de samenwerking tussen jeugdhulporganisaties in de regio’s is in kaart gebracht. Door dit onderzoek is meer duidelijkheid over waar professionals, ouders en jongeren behoefte aan hebben op het gebied van scheidingen. In het rapport staan adviezen op welke wijze het hulpaanbod in de praktijk gerealiseerd kan worden.

Het onderzoek wordt afgesloten met een interactieve bijeenkomst, waarbij de onderzoeksresultaten in een presentatie aan bod komen.

Datum: 24 oktober 2016
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Kenter Jeugdhulp, Middenduinerweg 44 in Santpoort Noord