Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Keuze voor vlees: prijs of duurzaamheid?

13 jul 2016 12:53 | AKMI

Speelt duurzaamheid een rol in het kiezen voor het wel- of niet eten van vlees? Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het eten van vlees leidt tot een hoge CO2 uitstoot. Vlees staat bij veel onderzoeken zelfs op de tweede plaats van zwaarst wegende CO2-bron. Vier studenten Toegepaste Psychologie van Hogeschool van Amsterdam onderzochten de drijfveren van consumenten bij het wel of niet kopen van vlees.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat i.o. Psychologie voor een Duurzame Stad en Urgenda, een organisatie voor duurzaamheid en innovatie. De studenten hebben eerst literatuuronderzoek gedaan, oriënterende gesprekken gevoerd. Het praktijkonderzoek ging van start met een expert-meeting waaraan maar liefst 28 experts aan deelnamen. De expertgroep bestond uit producenten van vlees en vleesalternatieven, HvA-cateraar Eurest, politici, activisten, duurzaamheidsexperts en gedragsdeskundigen.

Via de methode ‘World Cafe’ werden in kleine groepen, in verschillende ronden, kernvragen beantwoord. Nadat op deze manier een kennisbasis was gelegd, zijn de consumenten zelf benaderd. In een straat met een hoge sociaal-economische status (SES) en een straat met een gemiddelde SES zijn huis aan huis de bewoners bevraagd op hun keuzen en de achterliggende afwegingen. Verondersteld is dat Amsterdammers met een hoge of gemiddelde SES minder gevoelig zijn voor financiele afwegingen, en meer ruimte hebben voor eventuele duurzaamheids-argumenten.

De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Wil je de resultaten ontvangen of meer informatie over dit onderzoek? Neem contact op met Maayke Jansen, docent-onderzoeker letcoraat Psychologie voor een Duurzame Stad i.o., m.e.jansen2@hva.nl.