Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nothing about us without us

Ervaringsdeskundigen in dienst van het onderwijs

13 jun 2016 11:06 | AKMI

Vijf jaar geleden trad de eerste ervaringsdeskundige in dienst van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Toen een mijlpaal en een unicum in onderwijsland en nu, anno 2016, eigenlijk nog steeds. De HvA heeft ervaringsdeskundigen in vaste dienst voor onderzoeks- en onderwijstaken primair om hun ervaringskennis, zonder master of andere diploma’s.

Tandemsamenwerking en gastlessen begin van inzet

Het lectoraat Outreachend werken en Innoveren (O&I) durfde deze stap te zetten, geïnspireerd door een training vanuit het project ‘Bindkracht in armoede’ van Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. De tandemsamenwerking tussen ervaringsdeskundige en docent-onderzoeker-trainer bleek de motor achter praktijkgericht onderzoek en onderwijs, gebaseerd op ervaringen, zelfreflectie en van elkaar leren.

Kristel Driessen, een van de initiators van Bindkracht, vraagt zich af hoe de HvA erin is geslaagd als enige hogeschool in Nederland en België ervaringsdeskundigen in dienst te nemen en vroeg filmer Kristof om dit uit te zoeken in Amsterdam.

In het filmpje vertellen Tineke Bouwes, projectmanager, ontwikkelaar, en Astrid Philips, ervaringsdeskundige, vol enthousiasme over het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen op de Hogeschool.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

De verhalen van Astrid waren zo beeldend dat Tineke vroeg of ze gastlessen wilde geven op de HvA. Deze gastlessen bleken een groot succes en de professionals uit onderzoek en onderwijs waren overtuigd van de kracht en de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen. Astrid Philips is naar eigen zeggen ‘helaas’ breed inzetbaar als ervaringsdeskundige op verschillende gebieden waaronder jeugdzorg, armoede en de GGZ. In haar eerste jaren als werknemer van de HvA voelde zij zich tussen docenten, onderzoekers en lectoren vaak nog onzeker en vroeg zich af waar ze aan begonnen was. Inmiddels is zij trots op de belangrijke bijdrage die zij in haar functie kan leveren aan zowel het onderwijs, de praktijk en het onderzoek binnen AKMI.

Door de inzet van ervaringsdeskundigheid komen studenten steeds nadrukkelijker naar voren met hun eigen ervaringskennis via zelfreflectie, een belangrijke competentie in het sociaal werk. Ook is een mooie ingang naar de praktijk gevonden via de leerlijn ‘Op stap in eigen stad’ waarbij eerstejaarsstudenten met Astrid en onderzoekers op zoek gaan naar de minder bekende en niet zo ‘gelikte’ plekken in Amsterdam.

Nothing about us without us

Inmiddels heeft de inzet van ervaringsdeskundigen binnen het onderwijs, onderzoek en praktijk haar kracht bewezen. Er is een tweede ervaringsdeskundige aangesteld, Henrike Kowalk. Volgens Tineke Bouwes zijn de bereidheid om van elkaar te leren, samen zaken uitvinden en elkaar bij de les te houden tegelijkertijd voorwaarden voor én uitkomsten van de geslaagde inzet van ervaringsdeskundigen bij de HvA.

In de woorden van onderzoeker ervaringsdeskundigheid van het eerste uur, Paulina Sedney, wanneer de weg lang en moeizaam was: ‘Nothing about us without us’.