Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Project Wmo werkplaats Amsterdam 2de fase afgerond

Slotsymposium 'Op weg naar een Participatiesamenleving' als afsluiting

31 mrt 2016 15:52 | AKMI

Met het slotsymposium 'Op weg naar een Participatiesamenleving' werd op woensdag 27 januari officieel het project Wmo-werkplaats Amsterdam tweede fase afgerond. De aanwezigen bleken zeer diverse achtergronden te hebben: van studenten en docenten tot ervaringsdeskundigen, professionals, bestuurders, politici en beleidsmakers. De meesten van hen maken als partner deel uit van het steeds groter wordende netwerk van de werkplaats.

Het belang van de grote diversiteit wordt benadrukt door Martin Stam, programmaleider van de Wmo-werkplaats en lector Outreachend Werken & Innoveren, in zijn openingswoord: Wij delen vanmiddag onze kennis en we hopen dat jullie dat ook gaan doen, we hebben alle perspectieven nodig!

De middag, ingevuld met workshops, eindigt met de aankondiging van het begin van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, door Lex Veldboer, beoogd opvolger van Martin als lector Outreachend Werken & Innoveren. Focus van de nieuwe werkplaats is het stimuleren van dragend vermogen, via de samenwerking tussen informele en formele krachten en het faciliteren van maatschappelijke participatie.