Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

RAAK-publiek regeling voor sterk meidenwerk

Sterk meidenwerk. Op naar een hedendaagse, onderbouwde methodiek

1 feb 2016 16:30 | AKMI

Draagt het meidenwerk bij aan het versterken van de eigen kracht van meiden? Hoe kan het meidenwerk de groep, de familie en informele netwerken nog meer betrekken bij de ondersteuning van meiden? De Hogeschool van Amsterdam heeft een RAAK-publiek regeling toegekend gekregen voor onderzoek naar manieren waarop het meidenwerk bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht van meisjes en jonge vrouwen.

In september 2015 heeft het lectoraat Youth Spot samen met 9 landelijke partners een RAAK-publiek aanvraag ingediend genaamd “Sterk meidenwerk. Op naar een hedendaagse onderbouwde methodiek.” Op 29 januari kregen de onderzoekers te horen dat deze aanvraag is goedgekeurd. Dat betekent dat het lectoraat de komende twee jaar onderzoek gaat doen naar het meidenwerk.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met ContourdeTwern, JoU, Dock, IJsterk, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo. Deze organisaties zijn aanbieders van meidenwerk in grootstedelijke, stedelijke en landelijke omgevingen uit het midden, westen en zuiden van het land. Het project gaat op 1 mei 2016 van start.

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert vraaggestuurd praktijkgericht onderzoek van hogescholen in samenwerking met professionals uit de publieke sector. De regeling RAAK-publiek is bedoeld om ruimte te creëren voor praktische innovatie van de beroepspraktijk. Dit project is één van de 25 projecten die in 2016 een RAAK-publiek regeling toekened hebben gekregen.

Het lectoraat maakt deel uit van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI). Neem voor meer informatie contact op met Cynthia Boomkens, Evelien Nijland of Judith Metz van lectoraat Youth Spot.