Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Focus Wmo-werkplaats Amsterdam voor komende jaren

Wmo-werkplaats Amsterdam houdt focus op mensen in kwetsbare posities

14 dec 2015 10:52 | AKMI

De Raad van Advies van de Wmo-werkplaats Amsterdam keek op 30 november vooruit naar de derde fase van de werkplaats (van 2016 tot 2018). In deze periode richt de werkplaats zich verder op het versterken van de regionale kennisinfrastructuur. Inhoudelijk ligt de focus op de sociale ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities door henzelf, hun omgeving en door outreachende professionals.

De eerste vraag die op de agenda stond was de vraag: Waar willen we als Wmo-werkplaats staan in 2018, als het gaat om kennis over de mobilisering van sociale ondersteuning voor burgers in kwetsbare posities? Zowel over de rol van professionals als van actieve burgers ontstond veel discussie.

Burger of professional

Onderzoeker Lex Veldboer vertelt dat in zijn groep werd geconstateerd dat outreachenden zowel bij burgers en professionals zitten. ‘Je moet starten met de vraag van de kwetsbare groep waar het om gaat. Sommigen vinden dat er een schijntegenstelling bestaat tussen sociale ondersteuners en professionele ondersteuners.’ Onderzoeker Rosalie Metze vertelt dat in haar groep gesproken is over het werk van outreachende burgers, die deels het werk van outreachende professionals overnemen. ‘Onze discussie ging over de grenzen aan de inzet van actieve burgers. Wanneer ben je actieve burger, wanneer ga je richting professional. Wanneer vraag je te veel van jezelf, wanneer wordt er te veel van je gevraagd.’

Verbreden of specialiseren

Een andere belangrijke kwestie was de vraag: dient de Wmo-werkplaats zich te verbreden naar alle drie decentralisaties of is het beter om accenten te leggen op de verschillende deelterreinen? Deelnemers constateerden dat verkokering juist niet werkt. ‘Een stadsdeelbestuurder vroeg zich bijvoorbeeld af of het niet mogelijk is een soort pilot op te zetten waarin de budgetten op een hoop worden gegooid. Probeer eens uit wat er dan gebeurt. In het Samen Doen-team lopen ze er steeds tegen aan dat de budgetten verkokerd zijn.’

Generalistisch en outreachend

Verder stond het profiel van de outreachende sociaal werker op de agenda. Hoe realistisch is de ambitie van opleidingen om brede generalisten op te leiden? Laura Koeter (directeur van de opleiding MWD aan de HvA) vroeg zich bijvoorbeeld af of het wel haalbaar is om zo eindeloos te verbreden. Ten slotte kwam ook de regionale infrastructuur van de Wmo-werkplaats aan de orde. Zou de werkplaats moeten kiezen voor de samenwerking tussen grote steden of juist voor samenwerking in metropoolregio Amsterdam? Duidelijk is in elk geval dat de Amsterdamse stadsdelen als gevolg van de nieuwe Wmo zelf ook voor een grote uitdaging staan: stadsdeelambtenaren moeten zelf ook veel meer outreachend gaan werken. Daarnaast wordt de komende jaren de samenwerking met gemeenten in de regio, waaronder Purmerend, versterkt.