Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Bewoners 9 Straatjes bezorgd over toename toerisme

9 sep 2015 10:03 | Urban Governance

De 9 Straatjes in Amsterdam hebben te maken met een groeiende populariteit onder bezoekers en toeristen. Hoe ervaren de bewoners de toenemende drukte? Carla Hoffschulte, afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam, peilde de stemming. Daaruit blijkt onder meer dat bewoners vinden dat de drukte te snel en ongecontroleerd toeneemt en dat ze graag beter geïnformeerd willen worden door de gemeente.

Foto Gemeente Amsterdam/Marjolijn Pokorny

Bezorgdheid over buurt

Bewoners ervaren het als positief dat toeristen hun stad bijzonder vinden, dat panden worden opgeknapt en dat het aantal voorzieningen in de stad toeneemt. Maar uit de interviews komt ook naar voren dat bewoners van het gebied rond De 9 Straatjes zich zorgen maken over hun buurt en dat het verzadigingspunt voor toerisme dichterbij komt. De teneur van de gesprekken is vooral dat de drukte te snel en ongecontroleerd toeneemt. En dat de buurt daarbij veel schade kan oplopen door verlies van woonkwaliteit en authentiek karakter.

Monocultuur en Airbnb

Als voorbeeld van schade voor de buurt noemen de bewoners het drukke voetgangers- en fietsverkeer in de nauwe winkelstraatjes. Vooral groepen toeristen op de fiets leiden tot veel ergernis. Daarnaast wordt de ontstane monocultuur van het winkelaanbod als negatief ervaren. Steeds meer buurtwinkels maken plaats voor weinig onderscheidende en op bezoekers gerichte kledingwinkels en eettentjes. Bewoners maken zich ook zorgen over de toename van hotels, short stay en Airbnb in hun buurt. De verhouding vaste en tijdelijke bewoners raakt daardoor uit balans en dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en sociale cohesie. En tot slot zijn de bewoners kritisch over de ‘verpretparkizering’ van het toerisme, ook in hun buurt. Ze doelen daarbij op de kwantiteit, maar ook op de kwaliteit van het vertier dat bezoekers zoeken.

Praat met ons

De bewoners hebben ook suggesties voor het stadsdeel om met de groei van het toerisme om te gaan. Ze vinden dat regels beter gehandhaafd moeten worden en dat gemeente en stadsdeel terughoudend moeten zijn bij het verlenen van vergunningen. Ook verwachten ze een duidelijke visie op de groei van het toerisme. Tot slot willen ze graag dat de gemeente met ze communiceert over wat er in hun buurt gebeurt. Carla Hoffschulte: “Mijn onderzoek gaat over de sociale en ruimtelijke effecten van meer toerisme. Als de gemeente draagvlak voor toerisme wil behouden, is het nodig om te weten hoe bewoners de toenemende drukte ervaren.”

Onderzoeksrapport

De resultaten van het bewonersonderzoek staan beschreven in het rapport 'Binnenstadsbuurt in transitie'. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de masteropleiding Urban Management bij de Hogeschool van Amsterdam.

Hoffschulte, Carla (2015). Binnenstadsbuurt in transitie. Het perspectief van bewoners van ‘grachten&straatjes’ op de groei van het toerisme in hun buurt. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam, masterscriptie.

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Carla Hoffschulte, info@ruimtevoorcommunicatie.nl.

  • Kijk voor meer informatie over de master Urban Management op www.hva.nl.mum.