Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderwijsvernieuwing over voorkomen seksueel misbruik

25 aug 2015 12:32 | AKMI

Samen met drie hogescholen uit België, Schotland en Denemarken gaat de HvA toekomstig professionals voorbereiden op het voorkomen van seksueel misbruik. Met een onlangs toegekende subsidie van Erasmus+ zijn de vier instellingen een strategisch partnerschap aangegaan om onderwijsvernieuwing te stimuleren.

Lastige onderwerpen

Het partnerschap is geïnitieerd door het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd en de bacheloropleiding SPH. Lector Leonieke Boendermaker: “Dit is een belangrijk project voor de opleidingen SPH en MWD en het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker (UJW). Initimiteit, relaties, seksueel gedrag en seksueel misbruik zijn voor ouders én professionals lastige onderwerpen. Door onderwijsvernieuwing op basis van onderzoek en internationale kennisuitwisseling leren aankomend professionals hoe zij hier beter mee om kunnen gaan”.

Samenwerking praktijkpartners

De vier hogescholen werken samen met praktijkpartners en nationale kennisinstituten. "Hier in Amsterdam is Qpido, het expertisecentrum voor relaties van Spirit Jeugd & Opvoedhulp bij de aanvraag betrokken", aldus Leonieke Boendermaker. Het project gaat in september 2015 van start en heeft een looptijd van drie jaar.

Vrij beschikbaar lesmateriaal

Het project levert vrij beschikbaar lesmateriaal op waarmee hogescholen hun onderwijs op dit terrein kunnen verbeteren. Ook komt er een internationale summerschool voor studenten Social Work én een internationale online cursus voor professionals (afstandsonderwijs). In oktober 2015 vindt de eerste internationale projectbijeenkomst plaats in Amsterdam. Hierna kunnen studenten, docenten en professionals de ontwikkelingen van het project volgen op een website.

Neem voor meer informatie contact op met Leonieke Boendermaker (lector), l.boendermaker@hva.nl of Henk Pennings (international office), h.j.pennings@hva.nl.