Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

HvA bouwt Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

25 aug 2015 11:27 | AKMI

De Hogeschool van Amsterdam werkt de komende vier jaar – samen met verschillende partners - aan het met kennis ondersteunen van de Ouder- en Kindteams in de stad. Praktijk, cliënten, vrijwilligers en beleidsmakers kunnen straks ‘jeugdhulpbreed’ kennisvragen stellen via een portal. Ook vindt ondersteuning plaats van de verdere ontwikkeling van het werk van de Ouder- en Kind teams.

Subsidieaanvraag toegekend

Samen met een aantal samenwerkingspartners heeft de HvA een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMW voor de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). Deze zomer is de aanvraag toegekend, goed nieuws voor het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. Lector Leonieke Boendermaker: “We zijn heel blij met de toekenning van de subsidie. De activiteiten van de kenniswerkplaats ondersteunen direct het werk van de Ouder- en Kindteams en daarmee het veilig en gezond opgroeien van kinderen in Amsterdam.”

Onderwijs toekomstige professionals

Voor het lectoraat ligt de nadruk op de ondersteuning van het werk van Ouder- en Kindadviseurs bij methodiekontwikkeling en de ondersteuning van het lerend systeem rond de Ouder- en Kindteams. Leonieke Boendermaker: “Beide projecten zijn van groot belang voor het onderwijs aan toekomstige professionals in de zorg voor jeugd. We hebben er enorm veel zin in om samen met professionals van OKT Amsterdam, studenten, docenten én de verschillende KeTJA partners aan de slag te gaan.”

Kennisprogramma gemeente Amsterdam

Het gaat om een aanvraag binnen het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. KeTJA is een voortzetting van de Kenniswerkplaats Tienplus i.s.m. het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De gemeente Amsterdam is een zeer belangrijke co-financier. KeTJA is daarmee een belangrijk onderdeel van het onderzoeks- en kennisprogramma van de gemeente Amsterdam op het terrein van jeugd.

Neem voor meer informatie contact op met Leonieke Boendermaker (lector), l.boendermaker@hva.nl.