Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Youth Spot op Maynooth International Youth Studies Conference

3 jul 2015 14:12 | AKMI

Op 23 en 24 juni vond het derde internationale conferentie over (onderzoek naar) jongerenwerk plaats in Maynooth, Ierland. De conferentie had het thema ‘Youth on the move’. Youth Spot leverde een bijdrage aan deze conferentie met twee presentaties over meidenwerk in Nederland.

Theoretische verklaring meidenwerk in Nederland

Onderzoeker Cynthia Boomkens gaf een presentatie over hoe het meidenwerk in Nederland is gepositioneerd en zette uiteen hoe het meidenwerk theoretisch verklaard kon worden. Zij presenteerde het model waarin de theoretische concepten Agency en Empowerment aan elkaar gelinkt zijn. De presentatie is gebasseerd op het eerder verschenen rapport

Nieuwe methodiek "Youth organizing"

Vervolgens gaf Judith Metz, lector Youth Spot, een presentatie over een nieuwe methodiek binnen het jongerenwerk, "Youth Organizing". In deze methodiek wordt getracht de participatie van jongeren binnen de samenleving te vergroten. Judith besteede met name aandacht aan de vijf methodische stappen en vijf methodische principes die samenhangen met de participatie van jongeren. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Youth Spot.

Volwassenheid en mobiliteit

Centrale thema's van deze conferentie waren volwassenheid en mobiliteit. De onderzoekers signaleerden dat het beeld van volwassenheid in beweging is. Traditioneel is volwassenheid gekoppeld aan het bereiken van een bepaalde leeftijd. In Nederland gelden inmiddels meerdere leeftijdsgrenzen. In de beeldvorming hangt volwassenheid samen met het zetten van bepaalde stappen in zijn of haar leven, zoals het kopen van een huis, het vinden van een vaste baan of het aangaan van een huwelijk. Jongeren zelf beschouwen volwassenheid als het vermogen om verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor het eigen leven en voor anderen. Dit zal komende jaren een punt van aandacht blijven binnen youth studies.

Een ander interessant thema dat veel werd aangehaald en ook nauw aansloot bij het thema van de conferentie ‘Youth on the move’ was mobiliteit. Hierbij ging het over hoe en waarom jongeren reizen en wat reizen betekent voor de ontwikkeling van jongeren. Hierbij kan het zowel gaan over vrijwillig reizen als onvrijwillig reizen, bijvoorbeeld jongeren die als vluchteling in Europa komen.

Presentaties

De slides van de presentaties kunnen worden opgevraagd bij Cynthia Boomkens.