Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nieuwe debatreeks van start

5 jun 2015 14:44 | AKMI

De HvA gaat is van start gegaan met een debatreeks over ontwikkelingen in het sociale domein. Debatten waarin professionals nieuwe informatie en denkbeelden kunnen oppikken en die een onderdeel vormen van de deskundigheidsbevordering. Op 29 april vond het eerste debat plaats in het Kohnstammhuis.

Vertegenwoordigers van praktijkorganisaties

Het idee voor een debatreeks is voortgekomen uit een overleg met een aantal vertegenwoordigers van praktijkorganisaties in Amsterdam. Zij vroegen de aanwezige lectoren om voor de professionals in het sociale domein een reeks debatten over actuele onderwerpen te organiseren.

Praktijk en wetenschap

Het thema van het eerste debat was ´Handelingsvrijheid voor professionals´ en rector van de HvA Huib de Jong trad op als debatleider. De inleidingen werden gegeven door Romke van der Veen van de Erasmus Universiteit en Will van Schendel van Stiching Doras. In het debat kon zo direct vanuit de dagelijkse (Amsterdamse) praktijk gereageerd worden op de meer wetenschappelijke analyses van de veranderingen in onze verzorgingsstaat.

Handelingsvrijheid voor professionals

Beide inleidingen boden voldoende aanleiding voor opmerkingen en reacties uit de zaal, zodat al vrij snel een levendige discussie ontstond: wat is handelingsvrijheid precies, welke beperkingen leggen het landelijke of gemeentelijk beleid eigenlijk op aan het (goed) professioneel handelen, is het voor structurele oplossingen soms niet beter om een radicaal andere aanpak te kiezen, wat betekenen de ´transities´ eigenlijk voor de beroepsopleidingen.

Debatreeks

De discussies zetten zich voort tijdens de netwerkborrelonder, er werden contacten gelegd en visitekaartjes uitgedeeld. Uit de gesprekken én uit de beoordelingen op de evaluatieformulieren kwam naar voren dat de meeste aanwezigen erg enthousiast zijn over het idee van een debatreeks en ook tevreden waren met deze eerste versie.

Nieuwe thema's

Na de zomer wordt een tweede debat georganiseerd. Heb je ideeën over een thema of weet je een interessante spreker, neem dan contact op met Rick Kwekkeboom, r.kwekkeboom@hva.nl.

Sfeerimpressie eerste debat

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien