Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jeugdbescherming Regio Amsterdam genomineerd

20 feb 2015 14:53

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft op 27 januari 2014 de titel ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’ gewonnen. De jury koos uit de vier finalisten unaniem voor Jeugdbescherming en benoemde het ‘bottom-up leervermogen’ als reden dat de organisatie “substantieel goedkoper is geworden en de kwaliteit van het functioneren enorm is verbeterd.”

De vier finalisten werden geselecteerd uit meer dan honderd kandidaten. Daarna ondergingen zij allen een intensief jurybezoek. Bestuurder Erik Gerritsen nam de prijs met trots in ontvangst: “Dit is een opsteker voor onze organisatie, maar ook voor de hele jeugdzorg. We zijn er heel erg blij mee, het is fijn waardering te krijgen, maar we zijn er nog niet, we blijven onszelf verbeteren.”

Lovende woorden van de jury

De jury sprak lovende woorden over de winnaar: “Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft met veel lef en gedrevenheid een diepgaande verandering van haar werkwijze en cultuur doorgevoerd. Passie, trots en professionaliteit zijn in deze organisatie mooi verbonden. Dit heeft geleid tot een spectaculaire prestatieverbetering en een stijging in het welbevinden en de beroepstrots van de staf. (…) Het succes is geboekt door eigentijdse mobilisatie van 'bottom-up' leervermogen vanuit de professionals. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de organisatie substantieel goedkoper is geworden en de kwaliteit van haar functioneren enorm is verbeterd.”

Generiek Gezinsgericht Werken

Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkt via Generiek Gezinsgericht Werken in gezinnen met én zonder een kinderbeschermingsmaatregel. Ieder gezin wordt door één gezinsmanager begeleid. Samen maken ze één plan waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Het lukt steeds beter om kinderen veilig thuis te laten opgroeien. Sinds de invoer van Generiek Gezinsgericht Werken in 2011, is het aantal ondertoezichtstellingen met 50% gedaald en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen met 60%. Uit het cliënttevredenheidonderzoek 2014 bleek dat deze sinds 2011 met bijna twee punten toenam, van 5,8 naar 7,5.

Samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam

Jeugdbescherming Regio Amsterdam en het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd werken al enkele jaren nauw samen in praktijkgericht onderzoek naar Generiek Gezinsgericht Werken. Elk jaar leveren scriptiestudenten van het Uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker een bijdrage aan het onderzoek naar de kwaliteit en uitvoering van deze werkwijze. De bevindingen worden regelmatig met medewerkers in de praktijk besproken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkwijze, zie Wat is Generiek Gezinsgericht Werken?.

Voor meer informatie over de gewonnen prijs, zie de website ‘overheidsorganisatie van het jaar’.