Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Cliënttevredenheid Jeugdbescherming Regio Amsterdam stijgt

9 feb 2015 17:36 | AKMI

In 2014 waardeerden 1176 cliënten van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) de inzet van de werkwijze Generiek Gezinsgericht Werken met gemiddeld een 7,5. In het cliënttevredenheidonderzoek van 2011 was dit nog een 5,8. Ouders en kinderen zijn met name tevreden over de communicatie en de bereikbaarheid van de hulpverleners.

De cliënt waardeert het ingezette beleid van een gezin, een plan, een gezinsmanager. Ook waarderen zij de betrokkenheid en de aandacht van de gezinsmanager, evenals het doorzettingsvermogen en de heldere communicatie. Jongeren en hun ouders zijn daarnaast vooral tevreden dat zij serieus genomen worden en dat er voldoende uitleg wordt gegeven bij iedere stap.

De bereikbaarheid van Jeugdbescherming wordt over de gehele linie ook als een groot pluspunt beschouwd. Gezinsmanagers bleken ook buiten kantooruren bereikbaar en enkele gezinsmanagers waren ook via een app bereikbaar.

Verbeterpunten

Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Een enkeling vond de wachtlijst een valse start en enkele malen bleek de zittingsvertegenwoordiger, een ander dan de toegewezen gezinsmanager, niet voldoende op de hoogte om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren in de rechtbank.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Publicatie

In de publicatie Generiek Gezinsgericht Werken van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam vindt u meer informatie over de inhoud van de werkwijze.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Inge Busschers, i.busschers@hva.nl. Zij werkt als onderzoeker bij JBRA en in het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.