Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Nieuw rapport over berechting van jongvolwassenen

16 dec 2014 08:53 | AKMI

Sinds 1 april 2014 kan bij de berechting van jongvolwassenen tot 23 jaar rekening gehouden worden met hun persoonlijkheid en ontwikkeling door hen volgens het jeugdstrafrecht te berechten. Als gevolg daarvan kunnen jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar in een justitiële jeugdinrichtingen geplaatst worden.

Lector Leonieke Boendermaker overhandigde op 11 december het rapport ‘Zorgaanbod voor 18- tot 23-jarigen in de justitiële jeugdinrichtingen’ aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Vanuit de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en in samenwerking met Het Poortje Jeugdinrichtingen heeft ze onderzoek verricht om antwoord te geven op de vraag welk behandel- en begeleidingsaanbod noodzakelijk is voor deze groep.

Het blijkt dat deze jongvolwassenen het meest baat hebben bij een praktische voorbereiding op zelfstandigheid. Het gaat dan om zaken als het voeren van een administratie, financiële vaardigheden, voorkomen of verhelpen van schulden, naast begeleiding om school en werk vol te houden en voorbereiding op relatievorming en ouderschap.

Het rapport biedt relevante informatie voor het vormgeven van begeleiding van jongvolwassenen na vertrek uit een justitiële instelling door gemeenten en biedt inspiratie voor studenten, docenten en professionals.

Download het rapport op https://www.hetpoortje.nu/stichting-het-poortje/news-1/overhandiging-rapport-zorgaanbod-jjis .