Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ervarings-deskundigen maken verschil in DMR-onderwijs

28 mei 2013 13:45 | AKMI

Wie kan nou beter meedenken of vertellen over de praktijk dan de mensen die hier zelf ervaring mee hebben? In het DMR onderwijs wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundige gastsprekers en acteurs om het onderwijs te verdiepen. Deze gastsprekers hebben zelf ervaring als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, dak- of thuisloze zorg, de maatschappelijke dienstverlening of de voedselbank en armoede en dragen hun ervaringen over aan anderen.

De gastsprekers zijn lid van een poule genaamd 'Het Makelpunt in Ervaringsdeskundigheid' van Cliëntenbelang Amsterdam. De structurele samenwerking tussen de poule en ons domein is uniek in Nederland.

Het Makelpunt

Het Makelpunt zorgt voor ondersteuning van de gastsprekers door intervisie en cursussen. Coördinatoren van het project zorgen voor een match tussen de ervaringsdeskundige gastdocent en de les waarvoor ze worden ingezet (jaar, niveau en inhoud van de bijeenkomst). Een SPH docent zegt erg tevreden te zijn over de gastsprekers en er de meerwaarde van in te zien: ' Mijn studenten vonden het geweldig, toen ging de stof echt voor hen leven ".

Rollenspelen

Naast gastsprekers kunnen ook ervaringsdeskundige acteurs of assessoren voor rollenspelen worden ingezet of in een adviserende rol voor het ontwikkelen van onderwijsmodules. De diversiteit in achtergrond en niveau van de gastsprekers zorgt ervoor dat zij kunnen invoegen van het eerste tot en met het vierde jaar en bij alle onderwijsafdelingen van ons domein inzetbaar zijn.

Indrukwekkende ervaring

Voor studenten is een les van een ervaringsdeskundige gastdocent vaak een indrukwekkende ervaring die vanuit een totaal ander (cliënt)perspectief een enorme bijdrage levert aan het onderwijs. Een vierdejaars SJD student licht toe: 'De ervaringsdeskundige vertelde over haar werkzaamheden. Ze vertelde ook dat ze zes keer in een inrichting opgenomen is geweest. Daar schrok ik erg van. Dat had ik niet achter haar gezocht. Ik had haar benaderd als een gelijke. Had ik dat ook gedaan als ik van begin af aan weet had gehad van haar psychiatrisch verleden? Ik denk het niet. Dit besef verontrustte me. Hoe onbevooroordeeld treed ik de ander tegemoet? Door dit contact realiseer ik me dat verschil in achtergrond, normen en waarden, eigen standpunten een enorme afstand schept en een wezenlijk contact in de weg staan. Ik ben blij dat ik deze middag heb kunnen meemaken en aan de slag kan gaan met de ervaringen die ik heb opgedaan ' .

Afdeling Scholing en Advies

Ook bij de afdeling Scholing en Advies van DMR, die allerlei trainingen en scholingen verzorgt in de praktijk, wordt er geen training meer gegeven zonder de inzet van ervaringsdeskundigen.

Contact

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de twee ervaringsdeskundige coördinatoren die werkzaam zijn bij van het domein Maatschappij en Recht: Astrid Philips ( a.b.philips@hva.nl ) en Henrike Kowalk ( h.kowalk@hva.nl ).