Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

25 juni: de sociaal werker van de toekomst

28 mei 2013 13:52 | AKMI

De afgelopen jaren wordt de roep om de brede sociaal werker steeds groter. Van een generalist wordt verwacht dat deze als duizendpoot integraal oplossing kan bieden voor kluwenproblemen die tot nu toe gefragmenteerd werden opgepakt. In vakbladen, op Twitter en Linkedin en tijdens bijeenkomsten wordt steeds meer gefocust op deze 'nieuwe professional'.

Maar ook het werkveld en de opleiding zien zich voor dezelfde vraag gesteld: wie is deze sociaal werker van de toekomst? Welke karakteristieken horen bij deze persoon, waar gaat die werken, wat gaat die daar doen en hoe leiden we hem op? Wat betekent dit voor de huidige praktijk en het huidige onderwijs? Hoe verhoudt de brede sociaal werker zich tot de huidige opleidingen? En welke ruimte is er voor specialistische kennis binnen een generalistisch team?

Uitnodiging

Kortom, vragen genoeg. De HvA en Eropaf! nodigen u daarom van harte uit om in een gemengd gezelschap van sociaal werkers, beleidsmedewerkers, docenten, studenten, onderzoekers en lectoren op dinsdag 25 juni a.s. mee te denken over karakteristieken, werkomgeving en opleiding van de sociaal werker van de toekomst. Deze bijeenkomst bouwt voort op eerdere bijeenkomsten, bijvoorbeeld die van vorig jaar juni (lees hier een verslag: http://eropaf.org/lib/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief juli_2012.pdf ) en op de startbijeenkomst van de HvA over het uitstroomprofiel 'Integraal Sociaal Werk', het 'Amsterdamse model' waaraan de HvA samen met haar werkveldpartners in een werkplaats vorm wil geven.

Op deze middag wordt ook het boek 'Outreachend Werkt' gepresenteerd, de bijdrage aan de discussie van de stichting Eropaf en de Wmo-werkplaatsen Utrecht en Amsterdam.

Noteer in uw agenda

Graag vragen we u nu alvast 25 juni, van 13:00 tot 17:00, in uw agenda te reserveren. De bijeenkomst wordt gehouden op een nog bekend te maken locatie. Als u op de hoogte wil blijven, kunt u dit melden bij Max Huber ( A.Huber@HvA.nl ).

Hopelijk tot de 25ste!

Willem Baumfalk, domeinvoorzitter Maatschappij en Recht

Elke van der Heijden, kenniscentrum Maatschappij en Recht, clustermanager Social Work