Centre of Expertise Urban Vitality

Kan je echt zo makkelijk een dansles geven?!

6 apr 2022 13:36 | LO in Beweging

Bewegen op muziek is één van de twaalf leerlijnen in het bewegingsonderwijs. Samen met de leerlijn stoeispelen wordt het echter het minst ingezet tijdens de gymles. Dat kan anders, dachten dansdocenten Kyra Berhitoe en Eva-Luca Pouwer van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hoe krijgen zij aanstormende vakleerkrachten bewegingsonderwijs over hun eigen verlegenheid heen?

Kyra (30) en Eva-Luca (27) zijn beiden in september 2021 begonnen als dansdocent. Kyra studeerde zelf in 2014 af aan de ALO. Nu doet ze naast het lesgeven ook nog de Master Sport- en Beweeginnovatie. Dansen is haar passie. Eva-Luca studeerde in 2015 af aan de Dansacademie in Arnhem en deed daarna nog een premaster in kunstbeleid en -management en een master Arts & Society aan de Universiteit Utrecht. Naast het lesgeven bij de ALO doet ze één dag per week onderzoek naar diversiteit en inclusief lesgeven bij het Lectoraat Bewegen in en om School. ‘We geven een vak dat voor de meeste studenten heel spannend is,’ lacht Eva-Luca. ‘Hier ligt dan ook een mooie opdracht voor ons als sectie dans.’ Die bestaat overigens uit drie vakleerkrachten: Kyra, Eva-Luca en Sander Plomp.

Kyra Berhitoe


Vastgeroeste overtuiging

Ze vinden het beiden een te gekke uitdaging! ‘We laten studenten ervaren dat met de juiste energie en kennis iedereen dansen in het onderwijs kan geven. De vastgeroeste gedachte ‘ik ben niet goed in dansen, dus ik geef het niet’ is geen excuus. Wij proberen te laten zien dat dans ook op een andere manier past in de les.’ Kyra geeft een voorbeeld: ‘Denk aan simpele spelvormen als tikkertje waarbij je een dansbeweging moet uitvoeren waardoor je weer terug in het spel komt. Laagdrempelig beginnen en het steeds meer uitbreiden is op deze manier mogelijk. Zowel voor de docent als voor de leerlingen. Op deze manier hopen we dat de toekomstige LO-docenten zichzelf comfortabeler gaan voelen en dans steeds meer gaan inzetten. Tijdens de lessen in het eerste en tweede jaar krijgen studenten de opdracht om in groepjes een dansles te geven en hier komen verrassend creatieve lessen uit. Heel leuk om te zien!’

Lekker stoeien

Eva-Luca geeft les aan de eerstejaars ALO’ers. Dat is vooral gericht op dans en beweging in het primair onderwijs: ‘Ik ben eerst op zoek gegaan naar de kennis en danservaringen van de studenten. Wat ben je gewend vanuit jouw cultuur, religie, jouw sociale omgeving, wat ken je uit vieringen? Iedereen heeft namelijk wel danservaringen! Vervolgens hebben we de dansstijlen uit verschillende windstreken met elkaar gedanst; Latin, Turkse dans, Afro dance en hakken, het kwam allemaal voorbij. Naast een introductie in verschillende dansstijlen zorgden deze lessen ook voor veel herkenning in en erkenning van elkaar. In de danslessen zie je dat het bewegen in een gezamenlijk ritme de studenten echt verbindt. Het geeft het gevoel dat ze deel uitmaken van de groep. Juist met alle individuele verschillen ontstaat er door dans een sterkte sociale cohesie. Na deze lessen gingen de studenten vrij snel zelf dansles geven; gewoon lekker stoeien en met elkaar uitvinden wat werkt en wat niet. Ik ben ervan overtuigd dat als je dans direct leert toepassen in het praktijkonderwijs, dat je eerder over je ‘handelingsverlegenheid’ heen bent. Het is namelijk echt geen kunstje dat je zelf perfect moet kunnen voordat je het overdraagt.’

Aansluiten bij leerlingen

In het primair onderwijs staat vooral de motorische en emotionele ontwikkeling van het kind centraal, daar is dans en bewegen hartstikke leuk en veel laagdrempeliger. In jaar twee en drie van de ALO komt ook dansonderwijs in het voorgezet onderwijs aan bod. Kyra: ‘Daar wegen andere factoren wat zwaarder; welke muziek kies je, wat kunnen ze al, in welke regio of wijk ga je lesgeven en wat is daar gangbaar? Het is noodzakelijk om aansluiting te zoeken met je leerlingen. Tegelijkertijd wil je bij jezelf blijven als docent. Dat is een interessant proces en daar bereid ik studenten graag op voor.’ In jaar 4 krijgen de studenten geen dans, maar werken ze als groep aan de EXPO; een complete performance, waarbij ze alles zelf organiseren Dus de verhaallijn en de dans die daarbij aansluit. ‘Wij hopen hen in de jaren daarvoor voldoende vertrouwen te geven; voor hun eindstuk én voor in hun loopbaan daarna.’

Verwarring en verbazing

Het resultaat van deze nieuwe aanpak is leuk en ook is er… ‘verwarring,’ Eva-Luca’s ogen twinkelen. ‘Studenten vragen me wanneer ze echt dansles krijgen, haha! Maar er zijn ook studenten die nu al zeggen ‘kan je écht zo makkelijk dansles geven?’ Ja dus, want iedereen kan een danselement aan de gymles toevoegen!