Centre of Expertise Urban Vitality

Waar professionals elkaar vinden, profiteren de kinderen

19 jan 2021 17:48 | LO in Beweging

“We kenden de jeugdarts niet eens.” Met een heel team van professionals rond basisschool IKC NoordRijk namen ze deel aan de training ‘Interdisciplinaire samenwerking Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek’. Heel goed om de lijnen helder te hebben, zodat je kunt schakelen wanneer het nodig is.

Via het platform LO in Beweging van de ALO Amsterdam zijn er allerlei nuttige trainingen te volgen en één daarvan is Interdisciplinaire Samenwerking, gegeven door Adrie Beljaars en Dayenne L’abée. Lex van de Post, oud-ALO’er en sinds 11 jaar vakleerkracht Bewegingsonderwijs op NoordRijk nam samen met mede-vakleerkracht Dimitri, groepsdocent Anouk, Intern begeleider Hedy, kinderfysiotherapeut Robin, sportmakelaar Marcel en jeugdarts Ingrid deel aan drie online bijeenkomsten: “Het leverde vooral veel inzicht op in de expertise van de collega’s en wat zij kunnen betekenen voor onze leerlingen,” vertelt Lex.

Lex van de Post

Ken elkaar

Op veel Amsterdamse basisscholen wordt in groep 3 de motorische ontwikkeling van kinderen gemeten met behulp van de 4-Vaardighedentest. “We hebben dat afgelopen september en oktober weer gedaan en ik was superblij met de hulp van de HvA-studenten die de metingen hebben verricht!” Kinderen die daarbij opvallen door een matige (oranje) of slechte (rood) ontwikkeling - “dit jaar bij ons bijna 10%, gelukkig minder dan andere jaren” - krijgen verdere ondersteuning. Hoe en door wie, dat bespreken de vakdocent, de IB’er en de groepsdocent met elkaar.

“Door deze cursus en de voorbereidingen daarop ontdekten we dat we helemaal niet wisten wie de betrokken jeugdarts van onze school is. Na lang graven visten we ergens een mailadres van haar op. Gelukkig kennen we Ingrid nu persoonlijk en kunnen we haar direct bereiken als het nodig is. Zij is een belangrijke schakel bij doorverwijzingen in geval van medische situaties, jeugdzorg en diëtetiek.”

Wissel uit

Door de cursus heeft het team van NoordRijk goede plannen om elkaar onderling vaker op te zoeken. “Zo gaan de Intern begeleider en ik voortaan alle onderbouwleerlingen bespreken om te kijken wie er extra aandacht nodig heeft. En we willen in de driehoek op school, dus met de groepsleerkracht erbij, onze onderlinge kracht meer gebruiken.” De kinderen die bij aanvang van het schooljaar laag scoorden op de test, krijgen na de lockdown waarschijnlijk meteen een nieuwe test. “We willen deze kinderen door de lockdown niet uit het oog verliezen.”

Ga dit doen

Lex was door Dayenne persoonlijk benaderd of dit traject zou passen bij zijn team. “Ik was gelijk vóór en benaderde een potentieel enthousiaste collega. Al snel was de cursus voor het hele team van professionals een feit.” De professionals van NoordRijk zijn heel blij met de cursus. Lex legt uit waarom: “Het is heel fijn om elkaar te vinden. Ga dit vooral doen met je team. Al was het alleen maar om te controleren hoe de lijnen lopen, de gaten in de ondersteuningsroute te kennen en op te lossen.”

Wil jij ook de training Interdisciplinaire Samenwerking volgen met jouw team? Neem dan contact met ons op via lo-inbeweging@hva.nl.