Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

HvA-student Dina Aouragh finalist voor ECHO Award

Winnaar op 29 september bekend

7 sep 2017 14:28 | Afdeling Communicatie

Dina Aouragh, vierdejaarsstudente aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is genomineerd voor de ECHO Award hbo 2017. Dina is finalist vanwege haar voorbeeldrol die zij als een student met een niet-westerse achtergrond vervult naar jongeren, waaronder veel allochtone meiden, die weinig of niet sporten. "Dit vergroot de kans op overgewicht".

Multiculturele samenleving

De ECHO Award hbo wordt jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende hbo-student met niet-westerse achtergrond, die een bijzondere maatschappelijke bijdrage levert ten gunste van de multiculturele samenleving. Dina Aouragh, een Nederlandse vrouw met Marokkaanse wortels, doet dat op verschillende manieren. Zo is zij, naast haar studie aan de HvA-ALO, sportbuurtmedewerker/sportcoach in Amsterdam Nieuw-West. Vanuit die rol organiseert zij (mede) allerlei sportevenementen voor jongeren in ‘haar’ wijk. Daarmee is zij voor de jeugd een rolmodel omdat sporten, zeker onder allochtone meiden, geen alledaagse zaak is. “De bewegingsarmoede en vaak ook overgewicht is groot bij de opgroeiende jeugd in Amsterdam Nieuw-West, en vooral onder kinderen van allochtone afkomst. Ik hoop met mijn keuze voor een studie aan de ALO en mijn activiteiten als buurtsportwerker een stimulans te zijn voor hen om ook meer te gaan bewegen”, zegt Dina Aouragh.

Vluchtelingen

Aouragh zet haar passie voor sport in op vele fronten. Zo heeft ze afgelopen jaar in de rol van coördinator de Marouane Memorial georganiseerd. Hierbij streden meerdere middelbare scholen uit Amsterdam met elkaar om de eer en sportiviteit. Ook was ze actief betrokken bij de organisatie van een sportdag voor vluchtelingen uit de regio Amsterdam, die plaatsvond op de ALO van de HvA.

Helpen en verbinden

Dina Aouragh promoot sporten niet alleen vanwege het belang van gezond leven en voldoende bewegen. “Ik wil met mijn sportactiviteiten ook een bijdrage leveren aan de maatschappij door mensen te helpen en te verbinden. Ik heb te maken met uiteenlopende doelgroepen met verschillende achtergronden. Ik sta in de gunstige positie om mensen met elkaar te verbinden in onze mooie multiculturele samenleving. Dat begint al wanneer ik een ruzie kan oplossen of vooroordelen bij mensen kan wegnemen. Ik wil het positieve en het beste uit de mensen naar boven halen, door persoonlijk in gesprek te gaan over wat ze willen bereiken en ze te helpen die droom te vervullen. Dit begint al bij mijn werk als docente. Vandaaruit wil ik mezelf ontwikkelen tot een vrouw die als een rolmodel fungeert voor kinderen in Amsterdam.”

Bruggenbouwer

Sandy Spil is de opleidingsdocent HvA-ALO die Dina heeft voorgedragen voor de ECHO Award. Hij omschrijft Dina als een “bruggenbouwer door de sleutelfunctie en rolmodelfunctie die zij in haar gemeenschap bekleedt en door haar unieke karaktereigenschappen. Door haar sociale vaardigheden en intelligentie heeft ze een helder beeld hoe ze moet en kan laveren tussen twee culturen. Zij vertegenwoordigt de Maghreb én het nieuwe Amsterdam. Dit kost moeite, maar Dina zal beide kanten nooit opgeven. Ze is bovendien - voor zover bekend - de eerste vrouw met Marokkaanse wortels die studeert aan de ALO in Amsterdam en heeft daarmee lef getoond om van de gebaande paden af te gaan. Hiermee is Dina baanbrekend, grensverleggend en uniek.“

Toekomstbeeld

Dina noemt het een eer om voor de ECHO Award te zijn voorgedragen. “Het is voor mij ook een bevestiging om door te gaan met wat ik nu in Amsterdam West doe en wat mij gelukkig maakt. Het winnen van de ECHO Award is belangrijk voor mij omdat ik hiermee weer een stap dichterbij mijn toekomstbeeld kom. Ik wil met mijn instelling op een bijzondere manier bijdragen aan de multiculturele samenleving door mensen te verbinden. Hoe groter mijn bereik, hoe meer ik voor mensen kan betekenen. “

De winnaar van de ECHO Award, gekozen door een onafhankelijke jury, wordt op 29 september bekend gemaakt. Dina neemt het op tegen drie hbo-studenten, afkomstig van de Haagse Hogeschool (2 x) en de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast wordt er op 29 september ook een ECHO Award WO en een Bèta Techniek Award uitgereikt.