Hogeschool van Amsterdam

€50.000 voor buddyproject HvA Ergotherapie met asielzoekers

Comeniusbeurs voor onderwijsvernieuwingsproject

7 mrt 2017 09:25 | Afdeling Communicatie

HvA-studenten en jonge asielzoekers gaan vanaf april buddy’s vormen in een onderwijsproject, zodat beide groepen van elkaar leren en diversiteit binnen de opleiding op een positieve manier meer aandacht krijgt. Voor dit initiatief ontving docent en hoofd opleiding Ergotherapie Soemitro Poerbodipoero van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gisteren een ‘Comenius Teaching Fellow’ beurs van 50.000 euro uit handen van minister Bussemaker van OCW.