Hogeschool van Amsterdam

Urban Vitality

HvA krijgt 1,2 miljoen euro RAAK-mkb-subsidie

17 mrt 2016 08:55 | Afdeling Communicatie

Vier onderzoeksprojecten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) krijgen in totaal 1,2 miljoen euro RAAK-mkb-subsidie van SIA, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. Met de subsidie gaat de HvA onderzoek doen naar bewegingsregistratie ten behoeve van valpreventie bij ouderen, stortytelling voor 360 graden- media, het ‘upcyclen’ van organisch afval voor de stadslandbouw en game design-gereedschap ontwikkelen.

SIA heeft deze ronde in totaal 14 onderzoeksvoorstellen van hogescholen in Nederland gehonoreerd met de RAAK-mkb-subsidie. Deze subsidie is bedoeld om kennisuitwisseling te bevorderen en zo het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

De subsidie van SIA RAAK bedraagt maximaal 3 ton per project. Deze financiering wordt nog verdubbeld door de deelnemende bedrijven en de HvA zelf.

Het lectoraat Digital Life van lector Ben Kröse krijgt samen met de lectoraten Oefentherapie en Fysiotherapie subsidie voor het project BRAVO: Bewegingsregistratie en Analyse voor Valrisicoschatting bij Ouderen.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Zorgprofessionals hebben behoefte aan instrumenten die mobiliteit en valrisico meten in het dagelijks leven van ouderen. Specialistische mkb-bedrijven zien marktkansen, maar er is nog onvoldoende inzicht in de nauwkeurigheid van deze sensortechnologie buiten het laboratorium, en de beschikbare technologie sluit onvoldoende aan op de wensen van de gebruikers.

De onderzoekers gaan daarom bewegingsregistratie door sensortechnologie onderzoeken in een ‘living lab’ in twee cases: ziekenhuis en thuissituatie. Zij onderzoeken of hiermee het valrisico kan worden ingeschat. Daarnaast wordt de acceptatie van de systemen door de gebruikers onderzocht.

De HvA voert dit onderzoek uit in samenwerking met o.a. de sectie Geriatrie van het AMC, de afdeling Bewegingswetenschappen van de VU, Glimworm, Cinnovate (expertise in domotica voor kwetsbare groepen), Eagle Vision Systems bv., Digifit, Vilans, Amsta Thuiszorg en Cordaan Thuiszorg.

Een nieuwe ‘filmtaal’ is nodig voor 360 graden-media. Het lectoraat Play and Civic Media van lector Ben Schouten gaat deze met de subsidie ontwikkelen onder leiding van HvA-onderzoeker Mirjam Vosmeer.

De virtuele wereld kan tegenwoordig in 360 graden worden bekeken met de headset Oculus Rift. Het publiek heeft inmiddels grote verwachting van deze nieuwe media-ervaring. Op dit moment loopt een aantal Nederlandse bedrijven wereldwijd voorop met het ontwikkelen van 360°-content. Deze bedrijven en omroepen lopen daarbij tegen vragen aan. Hoe stuur je de blik van de kijker bijvoorbeeld in een bepaalde richting, als je wil dat die naar iets specifieks kijkt? In hoeverre wil de kijker zelf deel uitmaken van het verhaal? Hoe licht je de kijker in met een voice-over?

De onderzoekers gaan gebruikersonderzoek uitvoeren en surveys houden, en brengen de do’s en don’ts in kaart met betrekking tot voice-over-perspectief, feedback op momenten van interactie, camerastandpunt, en gebruik van hotspots (die de blik trekken).

De HvA voert dit project uit vanuit het Amsterdam Creative Industries Network in samenwerking met onder andere de Filmacademie Amsterdam, Jaunt VR, yellowBird, WeMakeVR, de VPRO, de UvA, VU en TU Delft.

Het lectoraat van Ben Schouten krijgt deze ronde nog een tweede subsidie voor het onderzoek Live Intelligent Visual Environments (LIVE) for Game Design. In dit project gaan de onderzoekers een game design-gereedschap ontwikkelen, waarmee gamebedrijven hun game design-processen kunnen versnellen.

Voor Nederlandse gamebedrijven vormt de doorlooptijd van het gamedesignproces namelijk een steeds groter probleem bij het ontwikkelen van games. Hierdoor lopen de ontwikkelkosten op voor gamestudio’s op, die als gevolg hiervan steeds vaker de deuren moeten sluiten. Voor game designers is het moeilijk om te voorspellen welke designs leuk, onderhoudend of leerzaam zijn. Zij stellen herhaaldelijk vast dat hun tijdrovende aanpassingen uiteindelijk niet het gewenste resultaat hebben bereikt en dat het codeerwerk opnieuw moet.

De onderzoekers gaan werken aan een ‘live’ game design-gereedschap dat de designcycli verkort door doorlopend en direct (live) feedback te geven over de kwaliteit van het eindproduct.

De HvA werkt in dit project samen met onder andere Dutch Game Garden en Dutch Game Association, twaalf gamebedrijven, het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en TU Delft. Wetenschappers van de Universiteit van California Santa Cruz monitoren het onderzoek.

Het lectoraat Technisch Innoveren en Ondernemen van lector Inge Oskam krijgt subsidie voor het onderzoeksproject Re-organise . De onderzoekers brengen in kaart hoe organische reststromen decentraal verwerkt en benut kunnen worden, met als doel een meer circulaire economie.

Steeds meer bedrijven zien mogelijkheden om hun organisch afval te ‘upcyclen’, met name bedrijven die zich bezighouden met stadslandbouw en dit met bijvoorbeeld horeca combineren. Het centraal inzamelen en benutten van organisch afval loopt in grote steden niet gemakkelijk; een flink deel wordt verbrand met het restafval. Decentrale inzameling en verwerking van afval kan hierin oplossing bieden. Leveranciers en afnemers van de installaties zijn op zoek naar financieel en ecologisch aantrekkelijke businessmodellen voor decentrale afvalverwerking.

In het onderzoeksproject Re-organise voeren de HvA-onderzoekers in samenwerking met CAH Vilentum drie casestudies uit op standslandbouwlocaties, waaronder de Tuinen van West. Vervolgens brengen zij o.a. organisatie-, business- en technische oplossingen in kaart. De HvA werkt hierin samen met experts van onder andere Circle Economy, TU Delft, Wageningen UR, The Waste Transformers en de branchevereniging Organische Reststoffen.