Centre of Expertise Urban Vitality

Voorkomen Achterstanden Motoriek op School (VAMOS)

Project

Veel kinderen in het basisonderwijs hebben een motorische achterstand. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor deze kinderen, zowel op korte als lange termijn. Voor deze kinderen zijn speciale beweegprogramma’s ontwikkeld, zodat zij beter kunnen aansluiten bij hun leeftijdsgenootjes. Binnen het VAMOS-project meten onderzoekers de effectiviteit van deze programma’s.

Methode

Het onderzoeksteam maakt voor het meten van motoriek van basisschoolleerlingen gebruik van de 4-Vaardighedenscan. Deze scan is in het project Gymmermansoog als valide en betrouwbaar beoordeeld.

Kinderen worden volgens een stoplichtmodel onderverdeeld in drie groepen:

 • geen motorische achterstand (groen);
 • matige motorische achterstand (oranje);
 • ernstige motorische achterstand (rood).

Vervolgens wordt in dit project een zorgroute ontwikkeld, waarin kinderen met een ernstige motorische achterstand door de gymdocent doorverwezen kunnen worden naar externe zorgverleners. Voor het ondersteunen van de grote groep kinderen met een matige motorische achterstand is de gymdocent erg belangrijk. Hiervoor is echter nog geen structureel stappenplan ontwikkeld.

Basisscholen regio Amsterdam

Het onderzoek vindt plaats op vijftien basisscholen in de regio Amsterdam: vijf controlescholen, vijf scholen die Gym+ geven en vijf scholen die MRT geven. Op deze scholen meten onderzoekers de motorische vaardigheden van de basisschoolleerlingen. De kinderen die in aanmerking komen voor een interventie ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Tijdens de eerste sessie meten onderzoekers aanvullend bij de kinderen:

 • fysieke fitheid;
 • beweeggedrag;
 • zelfbeeld;
 • plezier;
 • lengte/gewicht.

Tijdens de interventie komt een expertpanel langs om te observeren en de kenmerken van de interventie in kaart te brengen. Aan het einde van de interventie en 6 maanden later worden de metingen herhaald.

Doelstelling

In het VAMOS-project maakt het onderzoekersteam een start met het ontwikkelen van een stappenplan aan de hand waarvan kinderen met een matige motorische achterstand tijdig ondersteuning krijgen op school. Onderzoekers doen dit door de effectiviteit van de beweegprogramma’s Gym+ en MRT te bepalen.

Wat draagt het onderzoek bij aan de praktijk?

Het zorgdragen voor kinderen met een motorische achterstand is een essentiële taak van de vakdocent Bewegingsonderwijs. Huidig onderzoek ondersteunt de vakdocent Bewegingsonderwijs hierbij.

Partners

 • Basisscholen Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • Alles in Beweging
 • Tilburg University
Gepubliceerd door  Urban Vitality 24 februari 2022

Project Info

Startdatum 01 jul 2019
Einddatum 01 aug 2022