Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Ruimtelijke experimenten:leren van fieldlabs

Rooilijn themanummer: Experimenteren in de ruimtelijke ontwikkeling

10 nov 2016 10:21 | Urban Management

In diverse steden in Nederland wordt geëxperimenteerd in de ruimtelijke ontwikkeling. In vaste organisatorische vormen zoals Living Labs, Fab Labs, Urban Labs of Fieldlabs staan maatschappelijke vraagstukken centraal maar ook worden ‘proeven’ gedaan. Lees hier de achtergrondartikelen die zijn geschreven door onze HvA collega's in Rooilijn.

Lees hier het hele artikel uit Rooilijn: Experimenteren in de ruimtelijke ontwikkeling

Praktijkonderzoek in fieldlabs

HvA onderzoekers Koen Raats, Stan Majoor en Frank Suurenbroek schreven voor het Rooilijn themanummer: Experimenteren in de ruimtelijke ontwikkeling, samen het artikel Ruimtelijke experimenten:leren van fieldlabs.

"Experimentele benaderingen hebben het retorische tij mee in de ruimtelijke planning. Stadslaboratoria staan in de belangstelling als veilige experimenteerruimten waar nieuwe constellaties van partijen aan de slag gaan. Technologische innovatie, activerend praktijkonderzoek en interventieprocessen zouden een vernieuwing van beleid, uitvoering en de toepassing van innovatieve oplossingen kunnen bewerkstelligen. De verwachtingen zijn dikwijls hooggespannen maar navenante resultaten zijn niet vanzelfsprekend."aldus de onderzoekers. Download het artikel/pdf via de bovenstaande link en lees verder.

 

Rooilijn

Rooilijn is hét tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening in Nederland. Rooilijn hanteert een breed planologisch perspectief en zodoende is er ruimte voor bijdragen vanuit aangrenzende disciplines zoals geografie, demografie en sociologie. De artikelen gaan over actueel onderzoek en beleid. Maatschappelijke onderwerpen zoals  wonen, duurzaamheid, cultureel erfgoed en mobiliteit komen aan de orde. 

Lees hier meer over Rooilijn en alle andere artikelen

Urban Management

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijsen onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De faculteiten Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken.De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs:geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.