Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Slim en schoon organiseren van stadsdistributie

Studenten HvA helpen gemeente Amsterdam met de verduurzaming van de bevoorrading

2 sep 2019 15:45 | Urban Technology

De gemeente Amsterdam werkt aan de verduurzaming van de eigen bevoorrading. Facilitaire goederen, zoals kantoor- en schoonmaakartikelen, worden opgeslagen in een hub aan de rand van de stad. Daarna worden ze met elektrisch vervoer geleverd op locatie. Goed voor de stad en de schone lucht. Maar het levert nieuwe logistieke vraagstukken op: wat is de optimale leverfrequentie, gegeven de opslagcapaciteit per pand? Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zoeken het uit.

De studenten hebben voor dit vraagstuk allereerst de toepasbaarheid van EOQ-formule onderzocht. Deze formule berekent de optimale bestelhoeveelheid (Economic Order Quantity) op basis van bestel- en voorraadkosten. Deze formule houdt echter geen rekening met de beschikbare opslagcapaciteit, die per pand erg verschillend is. Daarom heeft de gemeente Amsterdam de studenten een vervolgopdracht gegeven om dit nader te onderzoeken. Er is hierbij gebruik gemaakt van de bestelgeschiedenis van de facilitaire goederen en er zijn zes panden bezocht.

Huidige leverfrequentie te hoog

Volgens de EOQ-formule is er een groot verschil tussen de optimale bestelhoeveelheid en de huidige situatie. Ook in de praktijk constateren de studenten dat de leverfrequentie omlaag kan. Zo was er op Anton de Komplein 150 te zien dat er elke week een pallet printpapier geleverd wordt, terwijl er voldoende opslagruimte is voor meer pallets. De optimale leverfrequentie hangt af van de opslagcapaciteit per pand. Immers, hoe lager de leverfrequentie, hoe groter het volume (de bestelhoeveelheid) dat per keer opgeslagen moet worden.

​Gebrek aan bestelstructuur

Een reden voor de momenteel hoge leverfrequentie is het ontbreken van een gestructureerde richtlijn wat betreft bestellen, leveren en opslaan van de producten binnen de gemeentelijke locaties. Er wordt namelijk door verschillende medewerkers besteld. Dit brengt als gevolg met zich mee dat de opslagcapaciteit niet voldoende wordt benut, waardoor de bestel- en leverkosten onnodig hoog zijn. Er kan geconcludeerd worden dat er veel vaker besteld en geleverd wordt dan wenselijk is. Voor de oplossing zal naar de leverfrequentie gekeken moeten worden.

Met vaste levermomenten kosten besparen

Het reduceren van de leverfrequentie kan gerealiseerd worden door vaste bestel- en aflevermomenten te hanteren. Om het aantal vaste aflevermomenten per week te bepalen is er gekeken naar de huidige leverfrequentie per pand en de grootte van de opslag. Aan de hand van deze criteria wordt deze oplossing toepasbaar op de verscheidenheid aan panden. ​Door het hanteren van vaste levermomenten zal er een besparing gerealiseerd worden in het aantal levermomenten per jaar. Dit zorgt voor structuur en creëert richtlijnen voor medewerkers van het Facilitaire Bureau. Hierdoor kan de opslagcapaciteit beter benut worden en zullen de bestel- en transportkosten verminderen. Geadviseerd wordt om met een pilot te starten met vaste levermomenten om zo te kijken of de kosten en vervoersstromen worden gereduceerd.

Reductie van verkeersstromen

Niet alleen de Gemeente Amsterdam zal hier een voordeel aan hebben, ook een aantal andere stakeholders kunnen hiervan profiteren. In het bijzonder SimplyMile en de stad Amsterdam. SimplyMile kan een hogere beladingsgraad behalen, omdat zij dezelfde hoeveelheden kunnen leveren met minder vervoersbewegingen. Daarnaast kan SimplyMile de leveringen eenvoudiger plannen wanneer zij niet meer continu losse bestellingen hoeven te leveren. Hierdoor kunnen zij hun voertuigen efficiënter inzetten.

De reductie van verkeersstromen zal ook invloed hebben op de verkeersintensiteit van Amsterdam. Wanneer er minder ritten worden gemaakt is dit gunstig voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad. Hiermee draagt de Gemeente Amsterdam bij aan het slimmer en schoner organiseren van stadsdistributie.