Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Hoe laden we straks onze elektrische auto’s?

700.000 euro subsidie voor de HvA voor vierjarig onderzoek naar infrastructuur laadpalen

9 sep 2019 16:04 | Urban Technology

Nederland heeft de ambitie over 12 jaar alleen nog elektrische auto’s op de markt toe te laten. Hoe gaan we al deze auto’s van elektriciteit voorzien? In het nieuwe project Future Charging dat dit najaar van start gaat, doen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hier onderzoek naar. Hiermee faciliteert en versnelt het onderzoeksproject de invoering van grootschalig elektrisch rijden.

Elektrisch vervoer (EV) staat voor een grote schaalsprong. Batterijen worden goedkoper, er is de komende jaren voldoende subsidie beschikbaar voor elektrische voertuigen en fabrikanten komen met nieuwe en goedkopere modellen elektrische auto’s. Hierdoor rijden steeds meer mensen elektrisch en trekt EV nieuwe gebruikersgroepen, zoals particulieren en taxibedrijven.

Voor de EV-sector betekenen de ontwikkelingen mooie kansen, maar zeker ook een uitdaging: hoe kunnen betrokken partijen de juiste en voldoende laadinfrastructuur realiseren om al die auto’s van stroom te voorzien? En hoe past dit in het straatbeeld: staan de straten straks vol met laadpalen? Het nieuwe project levert juist hierover kennis aan betrokken partijen.

Inzicht in de laadbehoefte

Future Charging bouwt voort op het project IDO-Laad. Hierbij werkten elf consortiumpartners aan de optimalisatie en uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Data van laadpalen werd benut om praktijktools te ontwikkelen voor professionals bij gemeenten, provincies en bedrijven. Dit project is afgerond in de zomer van 2019.

Tijdens IDO-Laad zijn de data van 8,5 miljoen laadsessies verzameld en geanonimiseerd opgeslagen in een professioneel datawarehouse. Tijdens Future Charging verzamelen de onderzoekers verdere data over de laadbehoefte van EV van uiteenlopende gebruikers. Een nieuw te ontwikkelen simulatiemodel geeft EV-ketenpartners concrete inzichten in de effecten van verschillende toekomstscenario’s op het gebruik van laadinfrastructuur, de impact op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte. Simulatie-resultaten vormen het startpunt voor ontwerpstudies die leiden tot aanbevelingen voor de praktijk.

Toekomstige laadinfrastructuur

Robert van den Hoed, lector Energie & Innovatie bij de HvA: “De snelle groei van elektrisch rijden, de benodigde laadinfrastructuur en innovatieve diensten veranderen het speelveld voor laden in de toekomst. Future Charging leent zich bij uitstek om dit te simuleren en zo beleidsmakers en het bedrijfsleven te ondersteunen bij de uitbreiding van de laadinfrastructuur en laaddiensten in de nabije toekomst.”

Resultaten benut in onderwijs en praktijk

De ontwikkelde kennis wordt breder beschikbaar gesteld voor de beroepspraktijk, wetenschap en onderwijs. Onder andere met expertmeetings en workshops, professionele en wetenschappelijke artikelen, netwerkbijeenkomsten en onderwijsproducten, zoals case studies voor de HvA minor Data Science.

Consortiumpartners Future Charging

In totaal brengt dit project 18 consortiumpartners bij elkaar waarmee de volledige EV-keten voor laadinfrastructuur vertegenwoordigd is: gemeenten, netbeheerders, laadpaal-exploitanten, energie- bedrijven en gebruikers. (Specifiek: HvA, TU Delft, UvA, Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, OverMorgen, NUON, Engie, ParknCharge, ElaadNL, Social Charging, Taxi Centrale Amsterdam, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, Connekt, Mister Green, Last Mile Solutions).

Meer lezen:

Download de eindpublicatie van IDO-Laad (juli 2019)

Future Charging valt onder het lectoraat Energie en Innovatie en het HvA-speerpunt Urban Technology. Het is een vervolg op het project IDO-Laad www.ido-laad.nl