Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Michiel Horikx lector Constructieve Veiligheid

Nieuw lectoraat Hogeschool van Amsterdam richt zich op veiligheid gebouwde omgeving

24 sep 2019 09:44 | Kenniscentrum Techniek

Dr.ir. Michiel Horikx is op 1 september 2019 benoemd tot bijzonder lector Constructieve Veiligheid bij de Hogeschool van Amsterdam. Het betreft een nieuw lectoraat dat zich richt op de veiligheid van gebouwen en infrastructuur. Een actueel onderwerp gezien de recente instortingen van de parkeergarage in Eindhoven en het dak van het AZ-stadion, maar bijvoorbeeld ook het vervangingsvraagstuk van de kademuren in de binnenstad van Amsterdam.

Het lectoraat Constructieve Veiligheid is een gezamenlijk initiatief van de HvA en de nationale brancheverenigingen Betonvereniging en Bouwen met Staal. Het lectoraat maakt het fundamentele onderzoek van technische universiteiten naar duurzame constructiematerialen en productietechnieken praktisch toepasbaar. Michiel Horikx: “Ondanks de enorme technologische vooruitgang lijkt constructieve veiligheid steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk om de veiligheid van onze gebouwen te blijven borgen. Een fundamenteel begrip van krachtswerking in combinatie met een integrale probleemaanpak, waar we binnen het nieuwe lectoraat aan werken, biedt deze mogelijkheid.”

“Constructieve veiligheid gaat ons allemaal aan. Het gaat over de veiligheid van de mens in gebouwen. Daarom is het zo belangrijk dat dit lectoraat er nu is. Het stelt ons in staat onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie nog beter te verweven in de doorlopende leerroute van bachelor tot de master Structural Engineer”, aldus Gerard Kuiper, opleidingsmanager Built Environment bij de HvA.

Achtergrond Michiel Horikx

Horikx studeerde eerst Architectonisch en later Constructief ontwerpen aan de Technische Universiteit in Eindhoven en behaalde zijn ir-titel in 1983. Van 1988 tot 1992 was hij conceptueel ontwerper en engineering manager van de staalconstructies - kerende wand, vakwerkarmen en bolscharnier - van de Maeslant stormvloedkering. Sinds 1992 is Horikx werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam als senior docent en manager en verantwoordelijk voor ontwerp, implementatie en opleidingsmanagement van de hogere beroepsopleidingen Bachelor in Civil Engineering, Bachelor in Structural Engineering en Master in Structural Engineering.

Meerjarige onderzoeksprogramma’s

Binnen het lectoraat werken verschillende afstudeerders aan een stapeling van kennis door in meerjarige onderzoeksprogramma’s voort te bouwen op elkaars onderzoek. Daarnaast ontwikkelt het lectoraat actuele lesstof en zet het in op professionalisering van docenten zodat onderzoek en onderwijs elkaar versterken. Michiel Horikx richt zich voor drie dagen in de week op het lectoraat en voor twee dagen in de week op de coördinatie en het docentschap van onze opleiding tot Master in Structural Engineering.

Vervangingsvraag kademuur

Een belangrijk onderwerp van onderzoek binnen het lectoraat betreft de vervangingsvraag van tweehonderd kilometer kademuur in Amsterdam. Een groot deel van de kademuren is in slechte staat. Ze zakken scheef en brokkelen af. Hierdoor komt de veiligheid in het geding. In samenwerking met de beroepsgerichte masteropleidingen doen onderzoekers en studenten onderzoek naar mogelijke oplossingen.

Over onderzoeksprogramma Urban Technology

Het lectoraat valt onder het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Faculteit Techniek. Dit programma onderzoekt, ontwerpt en realiseert oplossingen voor stedelijke uitdagingen, samen met partners uit de praktijk op de thema’s mobiliteit, de gebouwde stad, de circulaire stad en energie. Hiermee draagt het programma bij aan duurzame, leefbare en economisch sterke steden van de toekomst. Met de benoeming van Michiel Horikx als nieuwe lector kan het onderzoeksprogramma nog beter inspelen op complexe en multidisciplinaire opgaven van de stad.

Lees meer:

Onderzoeksprogramma Urban Technology

Opleiding Built Environment