Urban Technology

Protocol maakt hitteproblematiek en maatregelen meetbaar

Nieuwe stappen in Europees verkoelingsproject Cool Towns. Projectleider Gideon Spanjar aan het woord in vakblad Stedelijk Interieur.

29 apr 2021 09:47 | Urban Technology

Volgens het KNMI gaat 2020 samen met 2014 de boeken in als het warmste jaar sinds het begin van de metingen. Steden moeten anticiperen op weersextremen zoals hitte. Het project Cool Towns, onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), helpt gemeenten hierbij. Een recente stap is een praktisch meetprotocol waarmee gemeenten zelf de hitteproblematiek in beeld kunnen brengen en de effectiviteit van maatregelen meten.

Gemeenten werken komende jaren met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) aan een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Onderdeel hiervan is dat kwetsbaarheden van steden rondom water, hitte en droogte worden opgespoord voor een gerichte adaptatiestrategie en een bijbehorende investerings- en uitvoeringsagenda van maatregelen. ‘Gemeenten willen dan graag wel weten waar precies sprake is van ervaren hittestress, welke maatregelen voor verschillende situaties het beste werken en wat de kosten zijn’, vertelt Gideon Spanjar, projectleider Cool Towns van de HvA.

In het Europese project Cool Towns werken regio’s, gemeenten, bedrijven en universiteiten samen aan het in kaart brengen van ruimtelijke, economische en leefbaarheidsconsequenties van hittestress. Net als het monitoren van klimaatadaptatiemaatregelen en de implementatiekansen in beleid. Op basis van meetervaringen van 2 jaar veldonderzoek in 4 Europese landen is recent het gestandaardiseerde Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol ontwikkeld. Middels 3 methodes kunnen beleidsmakers, ontwerpers en adviseurs zelf het ervaren thermische comfort van hun buitenruimtes in kaart brengen voor een gedegen kosten-batenafweging van hittestressmaatregelen.

De drie methodieken uit het protocol

1 | Gebiedsanalyse met stap voor stap instructies om de invloed van de ruimtelijke context te bestuderen en in beeld vast te leggen met (infrarood)camera’s voor het interpreteren van PET-metingen en het ervaren thermisch comfort.

2 | Interviews met een vragenlijst om gedetailleerd in kaart te brengen hoe gebruikers het thermisch comfort ervaren, in de originele situatie en/of na de uitvoering van maatregelen.

3 | PET-metingen om met mobiele weerstations de gevoelstemperatuur te meten.

Benieuwd naar het volledige artikel en interview met Gideon Spanjar? Lees het hier: