Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Pieter Bons nieuwe hoofddocent Urban Analytics

Van docent-onderzoeker Urban Analytics naar hoofddocent

29 jan 2021 09:18 | Urban Technology

Docent-onderzoeker Pieter Bons is per januari benoemd als hoofddocent Urban Analytics van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Pieter heeft een stevige carrière op het gebied van data science en wil de kansen van digitalisering benutten voor grootstedelijke uitdagingen. Andrea Haker, programmamanager Centre of Expertise Urban Technology: ‘Met de benoeming van Pieter als hoofddocent zorgen we voor versterking en continuïteit op dit thema.’

Pieter neemt bijna drie jaar ervaring mee binnen de HvA in onderzoek en onderwijs binnen Urban Analytics. Als onderzoeker is hij betrokken bij projecten omtrent Smartbuildings, Flexpower en de Data Studio. Tevens is Pieter verbonden aan de opleiding Toegepaste Wiskunde en de minor Data Science en draagt hij bij aan de ontwikkeling van de master Urban Technology.

Pieter is opgeleid als natuurkundige aan de Universiteit van Utrecht en deed daar experimenteel promotieonderzoek op het gebied van ultrakoude atomen. Na zijn proefschrift heeft Pieter vier jaar gewerkt als consultant bij ORTEC , dienstverlener van wiskundige optimalisatiesoftware en advanced analytics. Hij is gespecialiseerd in data science en het toepassen van bijbehorende technieken en methodes voor praktische vraagstukken in de stedelijke context.

Cross-thema Urban Analytics

Pieter is als hoofddocent verantwoordelijk voor het cross-thema Urban Analytics binnen Centre of Expertise Urban Technology van de Faculteit Techniek en vormt de verbinding met de data science-community binnen de HvA, onder andere met het expertisecentrum Applied Artificial Intelligence. Deze samenwerking maakt de toepassing van data science-technieken op vele vlakken van de grootstedelijke uitdagingen mogelijk: van gericht meten tot data-analyse, visualisatie en de ontwikkeling van applicaties en modellen. Diverse projecten, waaronder beeldherkenning van taxi’s, groen in de stad, voorspellen van volle afvalcontainers en het helpen van sociale ondernemers bij het meten van impact, zijn hiervan een illustratie.

Andrea Haker, programmamanager Centre of Expertise Urban Technology: ‘Voor het Centre is de expertise op het gebied van data science in de stedelijke context van groot belang. Op de complexe vraagstellingen waaraan Urban Tech onderzoek doet kan het gebruik van data een grote bijdrage leveren. Daarom hebben we ervoor gekozen om Urban Analytics als cross-thema op te zetten in de verbinding van onze vier thema’s Circular Transition, Energy Transition, Mobility & Connectivity en Designing Future Cities. Met de benoeming van Pieter als hoofddocent zorgen we voor versterking en continuïteit op dit thema.’

Digitalisering in de stad

Een alomvertegenwoordigde trend binnen Urban Analytics en de stedelijke context is digitalisering. Pieter wil de digitale ontwikkelingen benutten voor grootschalige informatieverstrekking, optimalisatie en om complexere vraagstukken aan te pakken die voorheen niet haalbaar waren: ‘We hebben steeds meer en betrouwbare informatie en databronnen tot onze beschikking door allerlei internetdiensten en slimme sensoren. In de stedelijke context betreft dit onder andere data van elektrisch rijden: van laadgedrag- en momenten van gebruikers tot modelleren op basis van gebruikersprofielen. Maar ook data voor efficiëntere logistiek voor het inzamelen van bedrijfsafval. Nu komen tientallen busjes in de straat om apart afval op te halen. Wij kunnen helpen om berekeningen te maken voor een optimaal systeem voor samenwerking.’

Digitalisering kent ook uitdagingen: ‘In het geval van bedrijfsafval inzamelen heb je te maken met belangen van diverse commerciële ondernemers en partners. En dat geldt in elke sector. We moeten de data inzetten om aan de ene kant een interessant voorstel te doen voor partners, dat kan efficiëntie en kostenbesparing betreffen. Aan de andere kant wil je het gehele systeem de goede kant op sturen, denk aan milieukundige impact genereren. We moeten die belangen en visies samenbrengen. Praktijkgericht onderzoek, dat samenwerking belichaamt, helpt daarbij.’

Kansen in de Data Studio

Pieter: ‘Ik zie veel kansen voor samenwerking in de Data Studio die Urban Analytics mede heeft opgericht. Hier werken onderzoekers en studenten samen met bedrijven en overheden aan projecten, maar het is ook een plek om kennis te delen en op te bouwen middels workshops en hackathons. Tevens is er een groeiend aanbod van demo’s, casestudies en code. Door ook verbinding te leggen tussen andere faculteiten en kenniscentra zoals FDMCI kunnen we expertise delen en met big data grootstedelijke uitdagingen efficiënter en slimmer aanpakken. De grenzen mogen niet sluiten bij de faculteit.’

‘Daarnaast is de Data Studio een ideale plek om de verbinding tussen onderzoek en onderwijs te versterken, door iedere student middels praktijkopdrachten vaardigheden te trainen. En door het materiaal van onderzoekers te gebruiken, van datasets tot analyses en rapporten. Dat gebeurt al, maar de toegankelijkheid en het proces kan beter. Betrek studenten bij onderzoek vanaf de start van een project. Dat levert meer energie en frisse input op. Ik ben vaak enorm onder de indruk van de oplossingen en ontworpen waar zij mee komen!’