Urban Technology

Studenten zetten straten onder water

HvA doet praktijkproeven om steden bestand te maken tegen wateroverlast en droogte

16 sep 2020 00:00 | Urban Technology

Het lijkt gek: woonstraten onder water zetten om te voorkomen dat jouw straat straks overstroomt. Maar de studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) testen zo het functioneren van zogeheten infiltrerende bestrating. Zulke bestrating moet steden bestand maken tegen wateroverlast en droogte ten gevolge van het extremer wordende weer. Bepakt met meetlatten, sensoren, zand en een tankwagen vol met water bootsen ze regenval en Nederlandse dijken na op straatniveau. Op zoek naar ideale bestrating.

Afgelopen twee jaar trokken studenten van de HvA, Hanze Hogeschool Groningen en Hogeschool van Rotterdam door heel Nederland om te meten hoeveel millimeter water er per uur de grond ingaat: de infiltratiesnelheid. Een vrachtwagen met liters water wordt geloosd in een met dijkjes afgezette straat, wat gelijk staat aan een fikse regenbui van zo’n tien tot 60 millimeter. De studenten meten of het water binnen de norm van tien minuten wegzakt.

Infiltratiesnelheid getest

“Onze studenten hebben het mogelijk gemaakt dat we grootschalig op verschillende locaties in Nederland hebben kunnen testen”, vertelt Jeroen Kluck, lector Water in en om de stad. “Zij testen allerlei factoren van de infiltrerende bestrating. Denk aan de breedte van de voeg tussen de stenen, het soort voegmateriaal, de doorlatendheid van de straatlaag en de bergingscapaciteit van de fundering. Dat heeft allemaal impact op de snelheid waarmee water wegzakt in de bodem.”

Praktijkproeven infiltrerende bestrating

Studenten gaan vandaag met diverse straatdelen aan de slag om het verschil te testen tussen oude en nieuwe infiltrerende bestrating, dan wel goed of slecht onderhouden. In hun afgezette zwembadjes plaatsen ze een meetlat om iedere dertig seconden de waarden in hun smartphone op te slaan. Bij de een zakt het sneller weg dan de ander. Hoe dat kan? Hun onderzoeksbegeleider laat zien dat bladeren, onkruid, mos en ander vuil op de stenen en tussen de voegen boosdoeners zijn.

Infiltrerende bestrating praktijkproef

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Beheer en onderhoud van belang

Zijn de testen dan mislukt? Zeker niet. Andere praktijkproeven laten juist zien dat wanneer infiltrerende bestrating goed onderhouden wordt, het water wel binnen no-time de grond in zakt. Het is na vele proeven over de jaren heen wederom een bewijs dat het ontwerpen en aanleggen van infiltrerende bestrating niet genoeg is. “Een goede strategie voor beheer en onderhoud is net zo belangrijk”, vertelt Ted Veldkamp, onderzoeker en projectleider.

Richtlijnen bepalen

De resultaten van hun metingen gebruiken de onderzoekers in het project De infiltrerende stad om richtlijnen in adviesrapporten op te stellen voor het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud van infiltrerende bestrating. “Met de metingen van de studenten krijgen mkb’ers meer informatie om bijvoorbeeld het materiaal van de bestrating te verbeteren, en wegbeheerders ontvangen een soort handleiding hoe ze het beste de nieuwe bestrating moeten onderhouden”, aldus Veldkamp. “Tegelijkertijd leiden we studenten op tot professionals met innovatiekracht en komen nieuwe inzichten uit het project direct beschikbaar voor de toekomstige professionals in de praktijk.”

Minor Klimaatbestendige stad

De studenten volgen de minor klimaatbestendige stad bij de HvA. Met praktijkgericht onderzoek pakt de HvA actuele problemen uit het toekomstige werkveld van haar studenten op, geeft het de studenten de kans daarin te participeren om onderzoeksvaardigheden op te doen en brengt het de meest actuele kennis in het curriculum. Veldkamp: "Zij komen vaak bij gemeenten, ingenieursbureaus of mkb’ers terecht, waar zij hun kennis te gelde kunnen maken."

De week van De infiltrerende stad

Hoe gaan we droogte en wateroverlast tegen? Tijdens De week van De infiltrerende stad van 14 t/m 18 september kom je hier meer over te weten. Van interviews tot praktijkproeven, de hele week staat in teken van infiltrerende bestrating om steden klimaatbestendig te maken.

De andere artikelen:

'De stad als spons' door infiltrerende bestrating
Droogte en wateroverlast voorkomen doe je zo

Project: De infiltrerende stad
Lectoraat: Water in en om de stad