Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Zo maken we onze steden hittebestendig

Vrijdag 29 mei, 10:00 – 11:00 uur: Webinar met eindresultaten project De Hittebestendige Stad

12 mei 2020 09:42 | Urban Technology

Hoe maken we de buitenruimten van onze steden hittebestendig? De laatste jaren laten zien dat het steeds heter wordt in Nederland. Op vrijdag 29 mei presenteert de Hogeschool van Amsterdam samen met Hanzehogeschool Groningen, Wageningen Environmental Research en Tauw het antwoord op deze vraag. Schakel in bij het webinar waarin de eindresultaten van het onderzoeksproject De Hittebestendige Stad centraal staan.

In het project zijn hulpmiddelen en hittekaarten ontwikkeld om de hitteopgave voor specifieke gebieden in de stad te duiden. Daarnaast zijn de effecten van hittemaatregelen onderzocht en zijn ontwerprichtlijnen voor een hittebestendige inrichting van de stad opgesteld. Kom luisteren en meepraten tijdens het webinar!

Over het webinar

Het webinar is gepland op de laatste dag van de themaweek De Hittebestendige Stad, die plaatsvindt van 25 tot en met 29 mei. Het vormt daarmee een afsluiting van een 2 jarig onderzoek door het team van onderzoekers en 12 gemeenten.

Tijdens het webinar word je meegenomen door de eindpublicatie De hittebestendige stad – een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte. Deze publicatie bundelt actuele kennis over de hitteopgaven en de hitteproblemen in stedelijk gebied en over de maatregelen en richtlijnen die nodig zijn voor een openbare ruimte; gebieden die zijn aangepast aan een warmer klimaat met meer hete dagen en tropische nachten. Deze publicatie dient als basiskennis voor elke professional werkzaam in het werkveld van klimaatadaptatie, om de juiste beslissingen te kunnen nemen bij het hittebestendig inrichten van de stad.

Vragen waar in de eindpublicatie en in het webinar antwoord op wordt geven:

  • Met welke gevolgen van hitte in de stad moet rekening gehouden worden bij (her)inrichting van de openbare ruimte?

  • Wat is de hitteopgave van een stad/wijk/straat?

  • Wat zijn de effecten van hittebestendige maatregelen?

  • Welke maatregelen zijn het meest effectief?

  • Hoe vertaal je de hitteopgave en inzicht in maatregelen naar ontwerprichtlijnen voor de hittebestendige inrichting van de stad?

  • Welke ontwerprichtlijnen werken in de praktijk?

Van professionals tot inwoners

Professionals werkzaam bij gemeenten en adviesbureaus: stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ontwerpers, projectontwikkelaars, watermanagers en iedereen die nu en in de toekomst graag in een leefbare, hittebestendige stad wil wonen, werken en recreëren.

Wie komen spreken?

Jeroen Kluck (HvA), lector Water in en om de Stad
Lisette Klok (HvA), onderzoeker en docent Klimaatbestendige Stad

Aanmelden

Aanmelden voor het webinar is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Lectoraat: Water in en om de Stad
Project: De HIttebestendige Stad