Hogeschool van Amsterdam

Urban Technology

Nieuws

Alle nieuwsberichten omtrent project Gas op elektrisch, van Hogeschool van Amsterdam tot partners en andere media.

Maart 2021 (einde project)

Januari - februari 2021

December 2020

 • Monteurs op de e-vrachtfiets
  Een interview met Susanne Balm in Verkeerskunde over de grootschalige inzet van elektrisch vervoer voor het leveren van goederen en diensten.
 • Nieuw platform over uitstootvrij vervoeren
  Schaf je binnenkort een nieuwe bedrijfsauto aan? Hier lees je welke keuzes je als ondernemer hebt en van welke regelingen je gebruik kunt maken.
 • Startgids voor bedrijven over het laden van elektrische auto’s
  Veel bedrijven die de overstap willen maken naar elektrisch rijden, hebben vragen over het laden van voertuigen. Voor hen is nu de Startgids voor bedrijven beschikbaar. Deze gids zet de verschillende laadopties voor bedrijven uiteen en geeft aan wat de slimme keuzes hierin zijn.
 • Convenant ZES - Samen op weg naar nul
  Efficiënte en emissievrije stadslogistiek is een gezamenlijke opgave van overheid en bedrijfsleven. Gemeente Rotterdam en de logistieke sector (partijen die met de zone te maken krijgen) sluiten een convenant waarin zij deze gezamenlijke opgave onderschrijven. Het convenant ZES is een lokale uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat met name in op de omvang van de zone en acties die in Rotterdam uitgevoerd worden.

November 2020

 • Amsterdam lanceert plan voor opschaling laadinfrastructuur
  In 2030 zijn er naar verwachting 82.000 oplaadpunten nodig in de stad, bijna 10 keer zoveel als nu. Amsterdam presenteert daarom "Laad me - Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030". Hierin wordt uitgelegd hoe de komende jaren veilige, betrouwbare, toegankelijke en betaalbare laadinfrastructuur ontwikkeld kan worden.
 • HvA start Learning Community Zero Emissie Service Logistiek
  Als antwoord op de groeiende belangstelling in het project start de HvA in februari 2021 een Learning Community. In deze community wisselen professionals, studenten, docenten en onderzoekers frequent kennis uit over zero emissie service logistiek.
 • Veilige inzet van bakfietsen in de logistiek - Topsector Logistiek
  In opdracht van Topsector Logistiek is HAN Applied Research Laboratory Automotive (ARL-A) een onderzoek gestart naar de aspecten die een veilige inzet van cargobikes in de praktijk bepalen.
 • Online simulator elektrisch rijden
  Districon heeft in opdracht van de Topsector Logistiek een eenvoudig webtool ontwikkeld om inzicht te krijgen in de kosten van elektrisch rijden per logistieke rit.

Juli - oktober 2020

Januari - juni 2020

2019

Gepubliceerd door  Urban Technology 19 augustus 2021