Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Fieldlab Oost: samenwerken met partijen en gezamenlijk leren

Innoveren in het publiek domein

15 mrt 2016 14:22 | Urban Management

Hoe kunnen we samenwerken met partijen en gezamenlijk leren? Hoe kunnen we innoveren in het publiek domein? Vragen die centraal stonden in het stadsdeelkantoor afgelopen maandag bij de themasessie van Fieldlab Oost.

In november 2015 startte Fieldlab Oost, een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en diverse maatschappelijke partijen. Nu lopen er drie langjarige onderzoeksprojecten. Vanuit verschillende thema’s werken ze alle drie aan één gemeenschappelijk doel: een veerkrachtige wijk.

Een van de projecten is het 'Ontwikkeltraject' dat Tineke Bouwes uitrolde in de Oosterpakbuurt voor haar onderzoek. Bij dit ontwikkeltraject gingen mensen in een kleine setting met elkaar in gesprek over een goed klimaat in de buurt en ze creëerden een gemeenschappelijke taal, waarbij men het belangrijk vond om open er in te gaan en elkaar de waarheid te zeggen. '“Wij snappen de bewoners” zeiden vrijwilligers en dat was confronterend voor de professionals maar door er over te praten konden ze verder.' constateerde Bouwes.

Een van de deelnemers aan het ontwikkeltraject is Serdal Yilmaz: “Ik woon bij het leger des heils in afwachting van een eigen huis. Ik ben ervaringsdeskundige want ik sta met ene been in de hulpfase en andere in de hulpverlening. Ik kan door het ontwikkeltraject weer andere helpen met hun hulpvraag.” legde  Yilmaz uit tijdens de themasessie.

 

samen schrijven in de workshop

world cafe sessie

‘World café’

De deelnemers gingen actief aan de slag binnen ‘World café’ sessies. Yilmaz nam ook deel aan de discussies waar de deelnemers in gesprek gingen over het 'betrekken van nieuwe partijen' en 'innoveren in onderzoek'.

Meer informatie over fieldlab Oost en de onderzoeksprojecten

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.