Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

NWO subsidie project 'Gebiedsontwikkeling via zelforganisatie'

Urban Management onderzoekt zelforganisatie in ruimtelijke transformaties

5 jan 2016 09:00 | Urban Management

Enkele nieuw op te starten HvA onderzoeksprojecten hebben subsidies ontvangen vanuit het programma Smart Urban Regions of the Future (SURF). Voor het eerst konden naast universiteiten ook hogescholen meedoen. De subsidie is een belangrijke bevestiging voor de maatschappelijke relevantie van het praktijkgerichte onderzoek binnen Urban Management en Urban Technology. Alle SURF projecten dragen namelijk op hun eigen manier bij aan slimmere, schonere en vitalere stedelijke regio’s.

R-LINK: gebiedsontwikkeling via kleinschalige initiatieven

In de gebouwde omgeving zie je steeds meer kleinschalige (tijdelijke) initiatieven zoals zelfbouwkavels of een gemeentelijke buurtmoestuin. Deze organische gebiedsontwikkeling wordt gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. Maar hoe zorg je dat bij dergelijke zelforganisaties ook maatschappelijke belangen,  zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid, gewaarborgd worden? Hoe weeg je af wat een goed initiatief is en wat niet? Dit zijn de onderwerpen die in R-LINK bestudeerd worden. Het project (2016-2020) is gericht op het in gang zetten van leerprocessen en het ontwikkelen van juridische instrumenten, praktische tools en toepasbare sociale businessmodellen. 

Speerpunt Urban Management (lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken Stan Majoor) is met name betrokken bij het deelproject waarin onderzoek wordt gedaan hoe kleinschalige zelforganisatie van stedelijke ontwikkelingen bij kan dragen aan meer omvattende strategische doelstellingen. Melika Levelt (HvA Urban Technology, projectmanager Voedsel in en naar de stad) neemt de leiding in een deelproject over de legitimiteit en de sociale business modellen van kleinschalige stedelijke ontwikkeling, specifiek rondom urban farming.

Het project R LINK is een samenwerking van Wageningen Universiteit (trekker: prof. Leonie Janssen-Jansen), Universiteit van Amsterdam, Rijks Universiteit Groningen, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitican Solutions (AMS), Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam urban farming initiatives: Groene Levenlab, Amsterdam urban farming initiatives: Metabolic, gemeente Amsterdam, gemeente Groningen, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D en Pakhuis de Zwijger.

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De Domeinen Economie en Management, Maatschappij en Recht, en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA.

Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda.