Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Samen uit de verf komen in Zuidoost

20 jun 2013 14:57 | BOOT

Ergotherapie studenten dragen bij aan buurtgericht werken in Zuidoost vanuit een Community Development benadering. Vivian Rozemuller en Lidian Hasselman vertellen hier meer over.

Als 3e jaars studenten ergotherapie van het Verdiepingsprogramma "Handelen in de Maatschappij" aan de Hogeschool van Amsterdam hebben wij vanaf februari 2013 met veel enthousiasme een bijdrage geleverd aan de vitaliteit van de G-buurt (Amsterdam Zuidoost). Uit onderzoek blijkt dat in sommige buurten in Amsterdam Zuidoost bewoners slecht voor hun omgeving zorgen en ouders hun kinderen na school weinig aandacht (kunnen) geven.

Wij zijn met stakeholders een project gestart 'Samen uit de verf komen'. Midden in de G-buurt ligt kinderboerderij de Gliphoeve, dagelijks komen er veel kinderen op de boerderij om te helpen en elkaar te ontmoeten. Om dit terrein een fijne en gezellige plek voor kinderen te laten zijn, gaan we op 28 augustus samen met deze kinderen een muurschildering op de kinderboerderij maken samen met een professionele kunstenaar. Hiermee laten de kinderen zien dat zij van betekenis zijn in de buurt en ook een bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit van de G-buurt. Ook de ouders worden betrokken op deze dag. Zij zullen pannenkoeken gaan bakken voor de deelnemende kinderen.

Wij verwachten dat door deze buurtactiviteit de binding met de omgeving zal toenemen, waardoor bewoners bereid zullen zijn te investeren in de omgeving en contacten uit te breiden. We hopen hiermee bij te dragen aan de totstandkoming van een sociaal netwerk, hetgeen de participatie en sociale cohesie in de G-buurt ten goede zal komen