Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

ASV onderzoekt woonomgeving in Nieuw-West

3 apr 2013 14:31 | BOOT

Gemeente Amsterdam heeft het Atelier gevraagd te onderzoeken wat studenten vinden van hun woonomgeving. De studenten van Atelier Stedelijke Vernieuwing hebben het afgelopen half jaar onder ruim 500 studenten enquêtes en interviews afgenomen van de ongeveer 1500 studenten die woonachtig zijn in Amsterdam Nieuw-West.

Studenten van verschillende technische opleidingen als bouwtechnische bedrijfskunde en bouwkunde hebben het afgelopen half jaar onderzoek gedaan voor Gemeente Amsterdam. De gemeente wil weten wat de betekenis is van de komst van studenten voor de buurt en omgekeerd wat buurtstudenten vinden van hun woonomgeving. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: 'Hoe leven studenten in Amsterdam Nieuw-West en aan welke voorzieningen hebben zij behoefte?'.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste studenten (75%) op kamers of zelfstandig wonen en dat ze grotendeels (heel) tevreden zijn met hun woonplek in Nieuw-West. Met name de huurprijs en de bereikbaarheid zijn pluspunten voor het wonen in het stadsdeel. Wel willen de studenten meer studiezalen in hun omgeving hebben en een bioscoop. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ze niet goed op de hoogte zijn van alle voorzieningen die al worden aangeboden door het stadsdeel.