Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Succesvolle Oasis Game Makassarplein

15 mrt 2011 15:01 | BOOT

Tijdens een viertal weekenden in maart en april was het Makassarplein in de Indische Buurt het speelterrein voor de Oasis Game. BOOT Oost was samen met studenten actief betrokken om in korte tijd dromen van bewoners over hun woonomgeving te 'vangen' en te realiseren.

We begonnen het eerste weekend met het verkennen van de buurt en het ontmoeten van bewoners; een gezellig praatje met de jongeren, hun ouders en ondernemers op het plein. Tijdens deze ontmoetingen kwamen wensen voor de Makassarpleinbuurt naar voren: meer groen, minder zwerfafval, zangles, meer speel- en ontmoetingsplaatsen.

Al deze dromen werden verzameld en op een avond door een jury beoordeeld op haalbaarheid, creativiteit en duurzaam effect. Tijdens het volgende weekend volgde de 'grote finale': de geselecteerde dromen werden gerealiseerd. Met man en macht gingen bewoners, professionals en Oasis vrijwilligers aan de slag. Er werd geschilderd, getimmerd, plantjes geplant en er werd een enorm buurtdiner georganiseerd. Het Makassarplein veranderde in een vrolijk plein.

BOOT Oost kijkt dan ook zeer tevreden terug en dankt de mensen van Fairground voor hun energieke leiding aan dit inspirerende spel.