Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

HvA en Zuidoostpartners gaan samenwerken

30 jan 2014 10:58 | Afdeling Communicatie

De HvA en Stadsdeel Zuidoost, Zuidoost Partners en Bedrijvenvereniging Zuidoost (VAZO) gaan de komende vier jaar nauw samenwerken. Met bewoners en bedrijven gaan zij werken aan de opmars van het stadsdeel, zodat Zuidoost verder groeit.

Gisteren ondertekenden de HvA en de verschillende Zuidoostpartners een Letter of Intent voor de samenwerking. De HvA gaat de komende jaren in een field lab praktijkgericht onderzoek verrichten naar vraagstukken die specifiek zijn voor Zuidoost.

'Boost' Zuidoost versterken

Zuidoost is niet meer de probleemwijk die het was. De wijk heeft een enorme 'boost' gekregen en heeft nu een van de grootste bedrijventerreinen van Nederland. De buurttevredenheid stijgt en de objectieve veiligheid is enorm verbeterd. Studenten van de HvA gaan praktijkgericht onderzoek doen naar een aantal uitdagingen waar Zuidoost nog voor staat en hier oplossingen voor aandragen.

Uitdaging: campusvorming

Het ROC en de economische HvA-opleidingen zitten in Zuidoost; studenten zijn in groten getale naar de campussen toegestroomd. Hier ligt een uitdaging voor de onderzoekers: hoe bindt Zuidoost studenten nu, maar ook ná hun studie aan Zuidoost, zowel sociaal en economisch als fysiek?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zuidoost kampt nog met maatschappelijke problemen als laaggeletterdheid en toegang tot de arbeidsmarkt. De HvA onderzoekt op welke manier sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen ingezet kan worden om hier verandering in te brengen. Bijvoorbeeld door bedrijven uit Zuidoost te stimuleren om te investeren in educatie.

Andere uitdagingen van Zuidoost

Een ander thema waarmee de partners aan de slag gaan, is de culturele sector- hoe houden we deze bloeiend, terwijl de overheid zich terugtrekt. Daarnaast gaan zij het 'bureaucratisch analfabetisme' in Zuidoost onderzoeken: bewoners en bedrijven hebben vaak moeite om wettelijke regels te doorgronden. Tot slot willen de partners het imago van Zuidoost verder onderzoeken en verbeteren, en gaan zij werken aan het thema 'jongeren en geld'.

Field lab

Stadsdeel Zuidoost wordt met de samenwerking een van de Field Labs van HvA Urban Management, waar de hogeschool aan de grote vraagstukken van de stad werkt, samen met het stadsdeel, bewoners en bedrijven. De komende tijd wordt de koers voor de samenwerking verder uitgestippeld, vanaf september 2014 gaat de samenwerking van start.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Floortje Belmer, kwartiermaker van Field Lab Zuidoost: f.c.belmer@hva.nl; 06-211 588 84. Benader voor meer informatie over de field labs lector Willem van Winden: w.van.winden@hva.nl ; 06-211 560 55.