Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Urbanize het onderwijs: denkers en doeners voor de stad

4 nov 2013 15:51 | Afdeling Communicatie

Hoe kan de Hogeschool van Amsterdam bijdragen aan de oplossingen voor vraagstukken uit de stad? Die vraag staat centraal in het programma Urban Management van de HvA én dus ook bij de bijeenkomst Urbanize het onderwijs op 17 oktober jl.

De verschillende betrokkenen van binnen en buiten de hogeschool kwamen bijeen om te werken aan de meerjarenagenda van Urban Management en het versterken van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de stad. Onder de aanwezigen waren, naast veel belangstellende HvA’ers, ook vertegenwoordigers van samenwerkingspartners als de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Kenniskring en de Amsterdam Economic Board.

Amsterdam: de beste bron voor praktijkonderwijs

De bijeenkomst werd geopend door de managing director van Urban Management, David de Vries. Hij heet alle bezoekers - er zijn zo'n honderd belangstellenden aanwezig - welkom en geeft het woord dan aan HvA-lector Alex Straathof. Naast zijn lectoraat Management van Cultuurveranderingen is Straathof scientific director van Urban Management. "Urban Management ís Amsterdam," zo betoogt hij in zijn voordracht. "Dankzij de geweldig gevarieerde praktijk is de stad Amsterdam de beste onderwijsbron die je je kunt wensen. In de field labs van Urban Management werken de denkers en doeners van de stad in multidisciplinaire teams aan oplossingen voor de stad. Vanmiddag kunt u per geografisch gebied kennismaken met de verschillende thema's en onderzoeken die in het kader van Urban Management in Amsterdam plaatsvinden of in ontwikkeling zijn."

The city and the civic university

De volgende spreker is emeritus professor John Goddard van Newcastle University. Goddard is onder meer auteur van het boek 'The University and the City' en wordt als een autoriteit beschouwd op het gebied van de wisselwerking tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving. Goddard stelt dat engagement of sociale betrokkenheid, na onderwijs en onderzoek, de derde belangrijke taak van een onderwijsinstelling is. Het maatschappelijke engagement heeft echter zoveel raakvlakken met onderwijs en onderzoek, dat deze drie aspecten niet los van elkaar zijn te zien. Wat maakt een hogeronderwijsinstelling nu tot een 'civic university' ofwel een instelling die sterk verbonden is aan de stad? Goddard geeft daarvoor een aantal vuistregels, zoals een actieve betrokkenheid bij de wereld én de regio, transparantie en innovatiekracht. En ook een doelbewustzijn dat hij omschrijft als: niet alleen doen waar je goed in bent, maar ook waar je goed vóór bent. De HvA doet het op een aantal gebieden al goed, aldus Goddard; de lokale samenwerkingen met de verschillende partners én de Universiteit van Amsterdam zijn voorbeelden van de 'civic university' zoals hij die voorstaat.

BOOT: HvA in de wijken

Ook de Buurtwinkels voor Onderwijs en Talentontwikkeling (BOOT) zijn een mooi voorbeeld van de verbinding van onderwijs met de stad. Aansluitend aan het betoog van Goddard toont Esther Haverkort (manager BOOT) op een digitale kaart van Amsterdam wat voor projecten Urban Management (o.a. BOOT) allemaal al doet in Amsterdam.

Dilemma's in samenwerking

Als afsluiter van het plenaire gedeelte vertelt lector Willem van Winden onder meer iets over de dilemma's die Urban Management tegenkomt in de intensieve samenwerking met andere partijen. 'De didactische doelstellingen van de opleiding vallen lang niet altijd samen met de doelstellingen van de opdrachtgever', aldus Van Winden. 'Om de wederzijdse verwachtingen goed te managen, is het van groot belang dat we die verwachtingen expliciet maken en afstemmen. En dat is binnen de bestaande structuren niet altijd eenvoudig. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe organisatievormen.'

Multidisciplinaire teams

Na afloop van het plenaire gedeelte zijn er verschillende werksessies, waar de bezoekers per Field Lab verder verkennen wat de vraagstukken zijn in de stad(sdelen) en hoe we daar met de verschillende partijen oplossingen voor kunnen bieden. Kortom, een proefje van de werking van de multidisciplinaire en gevarieerde field lab-teams.

Klik hier voor een korte filmimpressie van het congres 'Urbanize het Onderwijs 2013'.

Meer weten over Urban Management? Kijk op https://www.hva.nl/urbanmanagement/ . Daar vindt u ook de actuele digitale kaart van Urban Management met alle projecten in en voor Amsterdam.