Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Spreekuren ex-gedetineerden bij BOOT HvA gestart

3 okt 2013 15:20 | Afdeling Communicatie

Sinds 1 oktober 2013 zijn spreekuren voor ex-gedetineerden gestart bij BOOT HvA: Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) in Amsterdam Oost en West.

Spreekuur ex-gedetineerden

Tijdens dit spreekuur kunnen ex-gedetineerden en andere personen die met justitie in aanraking zijn geweest terecht met vragen over onder andere wonen, werk, zorg, identiteitspapieren en schulden. De tweedejaarsstudenten zijn getraind en worden ondersteund door ouderejaars studenten en ervaren vrijwilligers. Sinds 2007 werkt de HvA samen met vereniging Humanitas en Reclassering Nederland aan de spreekuren voor ex-gedetineerden. Studenten geven jaarlijks aan zo'n 150 ex-gevangenen praktische adviezen.

Voor ex-gedetineerden kan het lastig zijn om na hun vrijlating weer op eigen benen te staan. Met name in grote steden zoals Amsterdam is het lastig voor deze groep om hun weg te vinden naar de juiste hulp. Het spreekuur wordt wekelijks gehouden op dinsdagmiddag in Amsterdam West van 13:00 - 17:00 uur en op donderdagavond van 18:30 - 20:30 in Amsterdam Oost.

Boot HvA

Bij BOOT worden er, op verzoek van bewoners of in opdracht van een partnerorganisatie, diensten en activiteiten door studenten ontwikkeld en aan de buurt aangeboden onder begeleiding van docenten en professionals. De HvA levert op deze manier een structurele bijdrage aan de Amsterdamse wijkaanpak. Op de BOOT-locaties worden meerdere spreekuren verzorgd. Buurtbewoners kunnen hier geheel kosteloos terecht voor advies en ondersteuning bij j uridische, maatschappelijke en/of financiële vragen . De spreekuren zijn wekelijks te bezoeken.