Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Urban Management en Stadsdeel Oost gaan samenwerken

11 sep 2013 09:40 | Afdeling Communicatie

De HvA en Stadsdeel Oost gaan de komende jaren intensief samenwerken aan vraagstukken in de buurt. Woensdag 4 september ondertekenden Liane Pielanen, stadsdeelsecretaris van Amsterdam Oost, en David de Vries, managing director van HvA Urban Management, een Letter of Intent voor samenwerking en kennisuitwisseling.

De komende drie maanden gaan beide partijen verkennen hoe de samenwerking eruit gaat zien; hierna krijgt de samenwerking verder vorm. 'De wens is om Stadsdeel Oost een van de Field Labs van Urban Management te maken, waar we aan de grote vraagstukken van de stad werken, samen met het stadsdeel, ' vertelt Mascha Smulders, manager externe betrekkingen bij Urban Management.

Zo'n vraagstuk in Oost is bijvoorbeeld: hoe verbeteren we de sociale cohesie op IJburg? Op IJburg wonen enerzijds veel yuppen, anderzijds is er sociale woningbouw. Het blijkt lastig te zijn om de verschillende bewoners bij elkaar te brengen. Een ander voorbeeld van een grootstedelijk vraagstuk op meerdere plekken in Oost is hoe we de leefbaarheid in buurten op niveau houden, ook nu minder geld geïnvesteerd wordt.

Eerstejaarsstudenten in de raadzaal

In de raadzaal van stadsdeelkantoor Oost wemelt het op diezelfde woensdagmiddag van de studenten: ruim 200 eerstejaars Bestuurskunde gaan in gesprek met Pielanen, Lieke Thesingh (wethouder Vernieuwing Sociaal Domein, Welzijn en Zorg, Jeugd en Onderwijs), Pieter Klapwijk (Strategisch Gebiedsmanager) en Eilbron Varda (Gebiedsadviseur).

De stadsdeelvertegenwoordigers leggen uit dat de gemeente zich in een 'paradigmashift' bevindt. De gemeente moet van regulerende overheid de 'shift' maken naar een faciliterende overheid. Maar wat houdt dat in? Stadsdeel Oost zoekt nog naar haar nieuwe rol. In ieder geval betekent het dat de gemeente sámen met bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de buurt tot oplossingen wil komen.

'Inbreng studenten waardevol'

Mascha Smulders verwacht dat de studenten een belangrijke rol kunnen spelen bij het vormgeven van de nieuwe lokale verhoudingen: 'We gaan naar een tijd toe waarin gemeente, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties het samen gaan doen. Alle belangen op elkaar afstemmen en samen uitvoeren, dát is Urban Management.'

Lilian Pielanen van Stadsdeel Oost is het hiermee eens: 'Studenten van nu kijken met een frisse blik naar de situatie waarin de meeste medewerkers van het stadsdeel zijn opgegroeid. Ze worden de komende vier jaar opgeleid binnen dit nieuwe paradigma. Wij vinden het daarom heel waardevol om met hen samen te werken.'