Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Ontwikkelingsbedrijf start samenwerking met HvA

18 apr 2013 11:55 | Afdeling Communicatie

Op woensdag 3 april zetten Annius Hoornstra (adjunct-directeur OGA), Gerard van Haarlem (domeinvoorzitter Techniek HvA) en David de Vries (managing director Urban Management HvA) hun handtekening onder de Intentieverklaring voor een langetermijnsamenwerking tussen het Ontwikkelingsbedrijf (OGA) en de Hogeschool van Amsterdam.

Met de Letter of Intent spreken beide partijen de intentie uit om de komende vier jaar gezamenlijk aan grootstedelijke thema's te werken en elkaar hierin op te zoeken. Doel is om elkaar te empoweren in kennis en te zorgen voor een multidisciplinaire aanpak van vraagstukken in de stad.

Versterken van de stad

Annius Hoornstra (OGA): 'In deze tijden van veranderde marktomstandigheden, crises en duurzaamheid moeten we de handen ineen slaan ten aanzien van grootstedelijke vraagstukken. Het is goed om dat met een frisse blik te doen, maar we krijgen weinig input van de jonge mensen in ons vakgebied. Daarom is de samenwerking met de studenten van de HvA zo leerzaam en inspirerend voor ons. Vooral de multidisciplinaire aanpak van Urban Management, met inzichten vanuit diverse disciplines, is waardevol voor OGA. 'Door ons aan elkaar te verbinden, kunnen we meerwaarde voor elkaar creëren. Onze intentie is om dit structureel te blijven doen, bijvoorbeeld door elk collegejaar een concreet project zoals IJburg of de Zuidas als casus te nemen.'

Onderwijs aansluiten op vraagstukken uit de stad

'We gaan Samen doen en Samen leren,' aldus David de Vries (Urban Management, HvA). 'We vinden het belangrijk dat het onderwijs in Amsterdam aansluit op de praktijk. De samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf stelt ons in staat grote en bestaande vraagstukken aan te pakken. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van een forenzengebied met metrostation. Een vraagstuk over veiligheid, leefbaarheid en de economische gevolgen. De informatie en lessen die onze samenwerking oplevert verwerken we in het HvA-onderwijs. Zo circuleert kennis.'

Over het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

De missie van het OGA is Meer waarde creëren voor Amsterdam door regie te voeren op de grondproductie en het erfpachtvermogen van de stad . Het OGA geeft vorm aan de groei en ontwikkeling van Amsterdam en realiseert daarmee gemeentelijke doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. OGA speelt verschillende rollen bij de ontwikkeling van vastgoed: adviseur, onderhandelaar, opdrachtgever of fondsbeheerder en vaak die van grondeigenaar.