Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Stadsdeel Nieuw-West en Urban Management ondertekenen Letter of Intent

7 feb 2013 14:12 | Afdeling Communicatie

Het stadsdeel Nieuw-West en het HvA-arrangement Urban Management gaan structureel samenwerken. Donderdag 31 januari ondertekenden Joke Goedhart (stadsdeelsecretaris) en David de Vries (managing director Urban Management) de intentie tot samenwerking.

100 dagen-plan

De komende 100 dagen gaan teams vanuit het stadsdeel Nieuw-West en Urban Management samen aan de slag om een concreet uitvoeringsplan op te stellen. Daarin zullen diverse projecten staan op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. De overkoepelende samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om door de verbinding van de verschillende initiatieven en projecten uiteindelijk een groter verschil te maken voor het gebied.

Toegevoegde waarde

'We gaan samen doen en samen leren,' licht David de Vries toe. 'Door ons voor langere tijd aan elkaar te verbinden zijn we beter in staat om meerwaarde te creëren'. Deze toegevoegde waarde geldt voor zowel de stad als de hogeschool. De stad profiteert van de frisse blik van studenten die de nieuwste kennis toepassen, en omgekeerd wordt de actuele informatie vanuit de stad weer in het onderwijs verwerkt. 'Zo circuleert kennis,' aldus De Vries.

Huidige samenwerking

Stadsdeel Nieuw-West is volop in ontwikkeling, de effecten van stedelijke vernieuwing en wijkaanpak zijn hier duidelijk merkbaar gezien de gestegen bewonerstevredenheid. Op dit moment werken stadsdeel Nieuw-West en Urban Management al samen op een aantal gebieden. Zo lopen er onderzoeken in opdracht van het stadsdeel over cultuurverandering/gebiedsgericht werken, arbeidsmarktparticipatie en duurzame gebiedsontwikkeling.

Daarnaast verlenen HvA studenten hulp en begeleiding aan de bewoners via BOOT Nieuw-West (Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling). Ook hier snijdt het mes aan twee kanten: het levert betekenisvolle onderwijssituaties op en de dienstverlening aan bewoners wordt versterkt.

Lange termijn

Urban Management en het stadsdeel geloven in een langere termijn-aanpak, omdat het werken aan grootstedelijke vraagstukken een lange adem vergt.

Op de foto v.l.n.r. Annemarijn Koop (Nieuw-West), Mascha Smulders (HvA), David de Vries (HvA), Joke Goedhart (Nieuw-West), Christa Brinkhuis (Nieuw-West), Betty Ramaekers (Nieuw-West), Alex Straathof (HvA).