Urban Governance and Social Innovation

Huisarts, sportcoach en schuldhulpverlener werken samen

24 mei 2022 14:11 | Urban Governance

Hoe kan wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn bijdragen aan het vergroten van de kwaliteiten van leven in steden? Hierover gaat het fieldlab PREVENT, een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht in het Bajeskwartier in Amsterdam.

In PREVENT werken de HvA en de HU sinds maart 2022 aan het vergroten van de kwaliteit van (samen)leven in de stedelijke omgeving, door integrale wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Een brede groep partners bouwt aan een goede (wijk)infrastructuur met fieldlabs in de wijk. Een voorbeeld hiervan is de huisarts, de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener en wijkverpleegkundige, maar ook de paramedicus en sociaal werker. “We zijn supertrots dat het fieldlab Bajeskwartier gekozen is als onderzoekslab binnen PREVENT. Het Bajeskwartier is een plek waar praktijk, onderzoek en onderwijs op een hele mooie manier samenkomen. En nu ook voor de preventieve gezondheidszorg voor de bewoners”, zegt onderwijscoördinator Bajeskwartier Jeanine Reuver.

Diverse groep bewoners

Het doel is om optimaal interprofessioneel te kunnen samenwerken én gezamenlijk met onderzoekers, beleidsmakers, docenten, studenten en bewoners te leren en onderzoeken in ‘communities of research and practice’ in Utrecht en Amsterdam. Een van de gekozen fieldlabs in PREVENT is het fieldlab Bajeskwartier van de Hogeschool van Amsterdam. De wijk Bajeskwartier is een nieuwe wijk in Amsterdam-Oost, waar vanaf 2023 bewoners van verschillende leeftijden en achtergronden zullen samenwonen. Het fieldlab Bajeskwartier, op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes, doet al sinds 2018 samen met onderzoekers en studenten onderzoek naar de effecten van de omgeving op de gezondheid en het welzijn van bewoners.


Onderzoeksvragen Bajeskwartier en opleidingen

Nu het Bajeskwartier onderdeel is van PREVENT zal het onderzoek zich de komende jaren ook richten op de doelstellingen van PREVENT, namelijk het creëren van een interprofessionele samenwerking binnen een wijk met als doel gezondheid en welzijn van de bewoners. Dat houdt in dat er binnen het Bajeskwartier mogelijkheden ontstaan voor verschillende disciplines om samen te werken en te onderzoeken.

Denk hierbij aan de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening, Verpleegkunde, Toegepaste Pyschologie,Interprofessionele Paramedische Zorg, Social Work, Voeding en Diëtetiek, Urban Management en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Ook ICT zal meedoen om te bekijken waar de technologische mogelijkheden liggen voor interprofessionele samenwerking. Maar ook andere opleidingen zijn van harte welkom om de doelstelling van PREVENT te ondersteunen. De onderzoeksvragen kunnen zich richten op een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines, maar ook op de specifieke vragen van bewoners en hoe die door een goede samenwerking binnen de verschillende vakgebieden kunnen worden beantwoord en opgelost.

Voor meer informatie: Jeanine Reuver Onderwijscoördinator Bajeskwartier j.reuver@hva.nl