Urban Governance and Social Innovation

Nieuw project over boundary spanners van start

Wie zijn zij? Wat doen zij? En hoe word je er één?

12 okt 2021 11:02 | Urban Governance

Grote steden staan de komende jaren voor ingewikkelde uitdagingen waarin professionals uit diverse werkvelden moeten samenwerken. Daardoor hebben zij steeds meer behoefte aan personen die erin slagen om deze coöperatie beter te laten verlopen, de zogeheten boundary spanners.

Momenteel is het onvoldoende duidelijk wat huidige boundery spanners wel of juist niet effectief maakt. In het onderzoek ‘Boundary spanners in actie’ volgen we daarom deze professionals en reconstrueren we samen hun werkpraktijk. Hoe werken zij? Hoe kunnen zij effectiever worden? En hoe leiden we een nieuwe generatie boundary spanners op?

De onderzoeksvraag

Boundary spanners doen hun werk niet alleen. Juist in interactie met anderen komen hun werkpraktijken tot stand. Daarom luidt de onderzoeksvraag als volgt:

Wat zijn de kenmerken van de werkpraktijken waarin (grootstedelijke) professionals, die we kunnen typeren als boundary spanners, grenzen tussen domeinen bij grootstedelijke vraagstukken weten te overbruggen?

Werkpraktijk onder de loep

De komende twee jaar nemen onderzoekers van twee Centres of Expertise van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool de werkpraktijken van deze (grootstedelijke) professionals in vijf praktijkcases onder de loep:

  • Het programma Haven-Stad (Amsterdam);
  • De regiodeal Den Haag Zuidwest;
  • Het project Cruciale Mijl (Amsterdam);
  • Combiwel buurtwerk (Amsterdam), en;
  • Het team gebiedsadviseurs (Amsterdam).

Samen expliciteren zij de werkregels die boundary spanners in staat stellen om domeinoverstijgend te werken en zo bij te dragen aan het beantwoorden van grootstedelijke vraagstukken.

Vragen over het project?

Dr. Gertjan de Groot is projectleider van het onderzoek vanuit Urban Governance and Social Innovation: