Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Onderzoeksprojecten gepresenteerd aan college van B&W Amsterdam

30 sep 2021 08:00 | Urban Governance

Een grote afvaardiging van het Amsterdamse College van burgemeester & wethouders en de stadsdirectie heeft de Amsterdamse hogescholen bezocht tijdens een live bijeenkomst gehost door de Hotelschool The Hague op de Amsterdam Campus. Doel van de bijeenkomst was nadere kennismaking met het praktijkgericht onderzoek dat de hogescholen in de stad uitvoeren. De hogeschool besturen waren ook aanwezig. Vanuit de HvA werden vier (onderzoeks-)projecten gepresenteerd.

De onderzoeksprojecten Toekomstbestendig Evenwicht (RAAK-PRO) over het veranderende gebruik van stedelijke consumptieruimten, De Stad als Lab (RAAK-Publiek) over de werking van stadslaboratoria en Atelier (Horizon 2020) over energiepositieve wijken waren aanwezig. Zo ook Tune In , een programma van de HvA voor eerstegeneratiestudenten.

Presentatie Toekomstbestending Evenwicht met v.l.n.r.: Kim Todtenhaupt (student Bestuurskunde HvA), Iris Hagemans (promovenda HvA), Warda Lmahjoubi (student Bestuurskunde HvA), Julie Ferguson (Sr. Onderzoeker HvA, projectleider)

Deelname studenten

Naast de onderzoekers en projectleiders waren waren er ook verschillende studenten. Vanuit het project Toekomstbestendig Evenwicht hielpen twee eerstejaars studenten Bestuurskunde die bijdragen aan een deelonderzoek rondom Plein 40-45 in opdracht van de Omgevingsmanager. Vanuit De Stad als lab was het afstudeerlab van de opleiding Bedrijfskunde rond "jongeren en skills voor de arbeidsmarkt" vertegenwoordigd. Voor de studenten was het een goede gelegenheid om te horen met wat voor bestuurskundige vraagstukken besluitvormers stoeien, en hoe je daar als onderzoeker of bestuurskundige-in-spe op kunt reageren of anticiperen. Tijdens de netwerklunch schoof de nieuwe Directeur Economische Zaken bij hen aan om meer over hun studie en onderzoek te horen.

Tweejaarlijkse kennissessie

De bijeenkomst leverde levendige gesprekken op met verschillende wethouders en directeuren, waarbij ook de gelegenheid werd aangrepen om adviezen te geven naar aanleiding van de onderzoeken. Er zijn vervolgafspraken gemaakt voor mogelijke nieuwe opdrachten en toezeggingen gedaan om aan onderzoeksbijeenkomsten deel te nemen. Naast het faciliteren van uitwisseling tussen hogescholen en ambtenaren bood de bijeenkomst ook gelegenheid om collega's van andere Amsterdamse hogescholen te ontmoeten, waaronder de Hotelschool, InHolland, de Rietveld Akademie, de iPabo.

De kennissessie vindt om het jaar plaats vanuit een samenwerking tussen de Amsterdamse hogescholen.