Urban Governance and Social Innovation

Jaap Draaisma van start met 'Amsterdam Sorteermachine'

Een onderzoek naar recente vestigers in Amsterdam

27 sep 2021 12:00 | Urban Governance

Met ingang van 1 september is Jaap Draaisma gestart als gastonderzoeker bij het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation. Hij leidt het onderzoek 'Amsterdam Sorteermachine' naar recente vestigers in Amsterdam. Waar komen ze vandaan, waar en hoe gaan ze wonen, wat voor werk of activiteit ze gaan doen en vooral hoe bouwen zij in Amsterdam sociale contacten op?

Het gaat om een meerjarig onderzoek waar veel deelonderzoek binnen past. Jaap Draaisma gaat op zoek naar de antwoorden op bovenstaande vragen, met als centrale vraag: blijven de vestigers, of zijn ze na enkele jaren weer weg, en wat betekent dat voor de stad?

Documentaire 'Amsterdam van emancipatiemachine tot Sorteermachine'

Sinds begin 2020 is het onderzoek stapsgewijs ontstaan. Een eerste resultaat van het onderzoek werd dit voorjaar in de vorm van de documentaire ‘Amsterdam van Emancipatiemachine tot Sorteermachine’ getoond. Hierbij hoorde ook een inhoudelijk debat in Pakhuis de Zwijger. Na het maken van de documentaire werd Jaap Draaisma gevraagd het onderzoek in een institutioneel verband voort te zetten.

Over Jaap Draaisma

Gastonderzoeker Jaap Draaisma is in veel rollen actief geweest in Amsterdam. Zo was hij naast onderzoeker ook actief als activist, ambtenaar, adviseur, ondernemer en organisator. Deze ervaring in de ambtelijke wereld en op verschillende beleidsterreinen is heel zinvol voor de input voor de onderzoeken. Hij voert de onderzoeken uit binnen het lectoraat Grootstedelijke Vraagstukken en het CoE Urban Governance and Social Innovation. Jaap Draaisma kan ook gastcolleges op de faculteit Maatschappij en Recht verzorgen.