Urban Governance and Social Innovation

Nieuwe Animatie: samen maken we de stad

10 mei 2021 09:00 | Urban Governance

Hoe werken onderzoekers, docenten en studenten van de HvA mét en voor de stad aan sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken? Dat gebeurt onder andere in het Centre of Expertise ‘Urban Governance and Social Innovation’, waar interdisciplinair en met de praktijk wordt onderzocht, geleerd en geïnnoveerd. Deze animatie geeft een inkijk in hoe dit in zijn werk gaat.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Animatie Urban Governance and Social Innovation

Vanuit samenwerking werken aan een betere stad

Stan Majoor, lector en directeur van het CoE Urban Governance and Social Innovation: ‘Met deze animatie willen we (nieuwe) partnerorganisaties, onderzoekers, medewerkers en andere geïnteresseerden op een laagdrempelige manier laten kennismaken met wat we als Centre of Expertise doen. Op dit moment werken er in ons CoE zo’n 40 medewerkers vanuit drie faculteiten en allerlei disciplines samen in ruim 20 projecten. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de stad Amsterdam en de Metropoolregio, maar ook in andere delen van het land en Europa. In al deze projecten werken we voor en samen met partnerorganisaties in het veld. Door studenten bij de projecten te betrekken creëren we voor hen leeromgevingen middenin de praktijk. In ieder project werken we toe naar een betere stad voor iedereen vanuit samenwerking tussen burgers, ngo’s, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.’

Centres of Expertise

Centres of Expertise zijn duurzame samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren. De Hogeschool van Amsterdam heeft zes Centres of Expertise. Deze zijn ingericht vanuit grootstedelijke thema’s die ook op de landelijke en Europese beleidsagenda’s staan: Urban Education, Urban Technology, Urban Vitality, Urban Governance and Social Innovation, Creative Innovation en Applied Artificial Intelligence.