Urban Governance and Social Innovation

Richt Corona Safe Zones in

Maak in de stad ook ruimte voor ouderen

8 jun 2020 16:39 | Urban Governance

Richt Corona Safe Zones in, bepleiten Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar, lector en onderzoeker van het lectoraat bouwtransformatie. Dan kunnen ook kwetsbare mensen naar buiten. Zij schreven een uitgebreid opiniestuk voor de krant Trouw.

Hoewel de samenleving zich snel weer opent, is het virus onverminderd riskant voor onze 3,3 miljoen 65-plussers. Nu het aantal ic-opnames daalt, verdampt de tegenwoordigheid van geest om anderhalve meter afstand te houden. Voor ouderen en andere kwetsbare groepen is het cruciaal dat zij in hun eigen buurt veilig en ontspannen in de buitenlucht kunnen verblijven.

Daar moeten we wat aan doen. Een eerste stap is de ontwikkeling van Corona Safe Zones in iedere hoogstedelijke buurt. Dit zijn speciaal afgebakende en zorgvuldig ingerichte stukken openbare ruimte die beschutting bieden voor de coronakwetsbare groepen om in de eigen woonomgeving in de buitenlucht te verblijven.

Laten we als samenleving deze kans aangrijpen om met deze kortetermijnoplossingen onze steden ook structureel gezonder te maken en de basis te leggen voor de wederopbouw. De situatie doet denken aan de tweede helft van de negentiende eeuw waarin stadsziekten werden tegengegaan door aanleg van sanitaire infrastructuur en parken om als ‘groene longen’ zuivere lucht te bieden voor haar inwoners. Inspirerend is hoe de technische ingenieur-oplossingen ook leidden tot een ander, socialer gebruik van de gezamenlijke openbare ruimte. Die mogelijkheden zijn ook mogelijk bij de aanleg van Corona Safe Zones per buurt. Op basis van ons praktijkonderzoek doen we een voorzet.