Urban Governance and Social Innovation

Manifest voor een realistisch drugbeleid

24 jan 2020 00:00 | Urban Governance

Het nieuwe Manifest voor een realistisch drugbeleid is uit. Na tien jaar is het tijd voor een nieuw geluid in het drugdebat. “Méér bestrijding, méér drugswetten en méér repressie gaan het verschil niet maken”, schrijven Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66), Floor van Bakkum (manager Jellinek) en Ton Nabben (drugsonderzoeker HvA). Samen stelden ze het Manifest Drugs op.

Bijna tien jaar geleden verscheen er al een drugsmanifest met o.a. Hedy d’Ancona, Frits Bolkestein en Els Borst als ondertekenaars. Zij deden toen al een dringend oproep aan de regering om drugs te reguleren en anders te kijken naar het drugsbeleid.

Nu, tien jaar later, is diezelfde oproep net zo actueel. In Nederland woekert de internationale drugshandel met alle ernstige gevolgen van dien. De bedreiging van Burgermeesters, de recente moord op een advocaat in Amsterdam, vergismoorden, en schadelijke drugslozingen. Door deze ernstige verschijnselen lijkt het beleid door te schieten naar méér bestrijding, méér wetten en méér repressie, maar ook dat zal het verschil niet maken, of zelfs een averechts effect hebben.

Een nieuw beleid

De ondertekenaars van het manifest verschillen van mening over drugs. Sommigen keuren het gebruik van drugs af. Anderen geloven dat mensen vrij moeten zijn om genotmiddelen te gebruiken. Maar met elkaar zijn ze van mening dat de overheid zowel de schadelijke effecten van drugsgebruik als van drugsbestrijding moet beperken op basis van beleid dat wérkt.

De adviezen die voortkomen uit het Manifest luiden als volgt;

  • Criminaliseer en stigmatiseer mensen die drugs gebruiken niet
  • Onderzoek op welke manier regulering voor de verschillende middelen mogelijk en verstandig is en wanneer niet
  • Laat het streven varen om via repressie tot een drugsvrije wereld te komen
  • Het is tijd om de samenwerking aan te gaan en ons gezamenlijk uit te spreken
  • Werk internationaal samen

Aanpak criminaliteit

Door regulering zijn er meer mogelijkheden, zoals preventie, voorlichting, prijs en kwaliteit. Hiermee pak je niet alleen het gebruik aan, maar ook de markt en dus het verdienmodel van criminelen. Xtc, paddo’s, cocaine en ghb brengen allemaal andere gezondheidsrisico’s met zicht mee, door fasering en onderscheid in schadelijkheid is regulering mogelijk en kan de overheid de regie nemen.

De schrijvers van het manifest geven nog een laatste advies mee; benoem een staatscommissie. Deze staat boven de partijen en kan objectief met aanbevelingen komen om een drugsbeleid te hervormen.

Manifest en de lijst met ondertekenaars zijn te vinden op: www.manifestdrugs.nl