Urban Governance and Social Innovation

HvA-delegatie naar Kroatië

ABCitiEs Interreg Europe project

15 okt 2019 16:12 | Urban Governance

Afgelopen weekend is een Amsterdamse delegatie van zes HvA’ ers o.l.v. lector Willem van Winden (Urban Economic Innovation) naar Zagreb vertrokken voor de derde ABCitiEs Interregional Meeting in Kroatië. HvA-onderzoeksspeerpunt Urban Management is leadpartner van dit vierjarige internationale onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd in vijf Europese steden. De HvA’ ers reizen samen met Amsterdamse ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam waaronder Hettie Politiek (Programmaleider Democratisering) en Mark van Marken (Programmamanager Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) en ondernemers Simon van Dommelen, Eward Koning en Jeroen Jonkers.

Kennisdeling en uitwisseling

Vier dagen lang zullen zij samen met onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers uit Vilnius, Athene, Manchester en Zagreb, best practices en lopende onderzoeksresultaten uitwisselen via paneldiscussies, workshops, site visits en break-outs.

Stakeholdermeeting in MidWest

De Amsterdamse delegatie kwam enkele dagen eerder bijeen tijdens de ABCitiEs stakeholdermeeting op 10 oktober in MidWest. Gespreksleider Eelco van Wijk (Management van Cultuurverandering) vroeg aan elke deelnemer direct bij de voorstelronde aan te geven wat het belangrijkste is dat de gemeente Amsterdam kan doen om een collectief blijvend duurzaam te maken. "Vertrouwen, consistent beleid, de ruimte om te leren, falen en experimenteren, echt partnerschap en het faciliteren van afstemming met andere initiatieven in de stad," waren zaken die ter tafel kwamen.

Oliemannetjes

Daarnaast werd het belang van oliemannetjes genoemd: tussenpersonen, veelal ZZp’ ers met een groot netwerk die de weg weten binnen het gemeentelijke doolhof. Een van de meest opvallende tegenstellingen die genoemd werd, was de behoefte aan standaardisering: “Een duidelijk format voor subsidieaanvragen en één loket,” en tegelijkertijd de roep om: “maatwerk” en “flexibiliteit.” Gespreksleider van Wijk hield de vaart in het gesprek en zorgde ervoor dat de boel op scherp bleef.

In totaal woonden 24 stakeholders de bijeenkomst in MidWest bij. Lees meer over ABCitiEs.